เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานีให้บริการแก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานี ที่มาขอรับบริการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

การประชุมชี้แจงแนวทางการควบคุม กำกับดูแลวัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการ.. [2021-11-25 ] ประมงอำเภอตระการพืชผล ผู้รับผิดชอบด้านการประมงอำเภอดอนมดแดง ร่วมประชุม.. [2021-11-25 ] การประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อภาคการเกษตรจากการเปลี.. [2021-11-25 ] ประมงอำเภอนาจะหลวย  ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำ.. [2021-11-25 ] การประชุมรับฟังชี้แจงโครงการสำคัญตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้ค.. [2021-11-25 ]  ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี .. [2021-11-25 ] หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมประชุมเชื่อมโยงการด.. [2021-11-25 ] การบูรณางานร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกิจกรรมลงแ.. [2021-11-25 ] ประมงอำเภอโขงเจียม ลงพื้นที่บ้านนาโพธิ์ใต้ ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจี.. [2021-11-25 ] ประมงอำเภอเขื่องใน ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเ.. [2021-11-25 ]
อ่านทั้งหมด 

เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานีให้บริการแก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานี ที่มาขอรับบริการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

 เผยเเพร่: 2021-11-25  |  อ่าน: 105 ครั้ง

 

วันนี้ (15 ตุลาคม 2564) เวลา 15.15 น. ณ ห้องปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นายบัญชา ไกยสิทธิ์ นักวิชาการประมง ให้บริการแก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานี ที่มาขอรับบริการด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และขอคำปรึกษา เรื่อง การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทบ.1 เบื้องต้นได้นำเรียนให้ประมงอำเภอเขื่องในทราบ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเรียบร้อย