ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ลงพื้นที่ตรวจสอบการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทบ. 1 พร้อมทั้งจับพิกัดให้แก่เกษตรกร ต.สารภี อ.โพธิ์ไทร  จ.อุบลราชธานี

การประชุมชี้แจงแนวทางการควบคุม กำกับดูแลวัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการ.. [2021-11-25 ] ประมงอำเภอตระการพืชผล ผู้รับผิดชอบด้านการประมงอำเภอดอนมดแดง ร่วมประชุม.. [2021-11-25 ] การประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อภาคการเกษตรจากการเปลี.. [2021-11-25 ] ประมงอำเภอนาจะหลวย  ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำ.. [2021-11-25 ] การประชุมรับฟังชี้แจงโครงการสำคัญตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้ค.. [2021-11-25 ]  ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี .. [2021-11-25 ] หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมประชุมเชื่อมโยงการด.. [2021-11-25 ] การบูรณางานร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกิจกรรมลงแ.. [2021-11-25 ] ประมงอำเภอโขงเจียม ลงพื้นที่บ้านนาโพธิ์ใต้ ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจี.. [2021-11-25 ] ประมงอำเภอเขื่องใน ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเ.. [2021-11-25 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ลงพื้นที่ตรวจสอบการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทบ. 1 พร้อมทั้งจับพิกัดให้แก่เกษตรกร ต.สารภี อ.โพธิ์ไทร  จ.อุบลราชธานี 

 เผยเเพร่: 2021-11-25  |  อ่าน: 67 ครั้ง

 

วันที่ 15 ตุลาคม2564 
 น.ส.ปวริศา บุตรนามท้าว
ประมงอำเภอโพธิ์ไทร
ลงพื้นที่ตรวจสอบการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทบ. 1 พร้อมทั้งจับพิกัดให้แก่เกษตรกร ต.สารภี อ.โพธิ์ไทร 
จ.อุบลราชธานี