ประมงอำเภอม่วงสามสิบ ร่วมกับคณะอนุกรรมการตรวจสอบความเสียหายภัยพิบัติด้านประมง อ.ม่วงสามสิบ ลงพท้นที่ตรวจสอบความเสียหายบ่อปลาของเกษตรกร ต.ดุมใหญ่ ม.5  อ.ม่วงสามิบ จ.อุบลราชธานี

การประชุมชี้แจงแนวทางการควบคุม กำกับดูแลวัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการ.. [2021-11-25 ] ประมงอำเภอตระการพืชผล ผู้รับผิดชอบด้านการประมงอำเภอดอนมดแดง ร่วมประชุม.. [2021-11-25 ] การประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อภาคการเกษตรจากการเปลี.. [2021-11-25 ] ประมงอำเภอนาจะหลวย  ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำ.. [2021-11-25 ] การประชุมรับฟังชี้แจงโครงการสำคัญตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้ค.. [2021-11-25 ]  ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี .. [2021-11-25 ] หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมประชุมเชื่อมโยงการด.. [2021-11-25 ] การบูรณางานร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกิจกรรมลงแ.. [2021-11-25 ] ประมงอำเภอโขงเจียม ลงพื้นที่บ้านนาโพธิ์ใต้ ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจี.. [2021-11-25 ] ประมงอำเภอเขื่องใน ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเ.. [2021-11-25 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอม่วงสามสิบ ร่วมกับคณะอนุกรรมการตรวจสอบความเสียหายภัยพิบัติด้านประมง อ.ม่วงสามสิบ ลงพท้นที่ตรวจสอบความเสียหายบ่อปลาของเกษตรกร ต.ดุมใหญ่ ม.5  อ.ม่วงสามิบ จ.อุบลราชธานี 

 เผยเเพร่: 2021-11-25  |  อ่าน: 99 ครั้ง

 

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายธงชัย  ชาตำแย ประมงอำเภอม่วงสามสิบ ร่วมกับคณะอนุกรรมการตรวจสอบความเสียหายภัยพิบัติด้านประมง อ.ม่วงสามสิบ ลงพท้นที่ตรวจสอบความเสียหายบ่อปลาของเกษตรกร ต.ดุมใหญ่ ม.5  อ.ม่วงสามิบ จ.อุบลราชธานี