ประมงอำเภอเขื่องใน ร่วมพิธีเปิด การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

การประชุมชี้แจงแนวทางการควบคุม กำกับดูแลวัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการ.. [2021-11-25 ] ประมงอำเภอตระการพืชผล ผู้รับผิดชอบด้านการประมงอำเภอดอนมดแดง ร่วมประชุม.. [2021-11-25 ] การประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อภาคการเกษตรจากการเปลี.. [2021-11-25 ] ประมงอำเภอนาจะหลวย  ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำ.. [2021-11-25 ] การประชุมรับฟังชี้แจงโครงการสำคัญตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้ค.. [2021-11-25 ]  ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี .. [2021-11-25 ] หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมประชุมเชื่อมโยงการด.. [2021-11-25 ] การบูรณางานร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกิจกรรมลงแ.. [2021-11-25 ] ประมงอำเภอโขงเจียม ลงพื้นที่บ้านนาโพธิ์ใต้ ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจี.. [2021-11-25 ] ประมงอำเภอเขื่องใน ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเ.. [2021-11-25 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอเขื่องใน ร่วมพิธีเปิด การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  

 เผยเเพร่: 2021-11-25  |  อ่าน: 69 ครั้ง

 

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องใน เดินทางไปที่ รพ.สต.บ้านไผ่ ตำบลกลางใหญ่ อ.เขื่องใน ร่วมพิธีเปิด การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  รัชกาลที่ 9 น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ 
 โดยนายสันติพงษ์ สมศรี นายอำเภอเขื่องใน เป็นประธานเปิดงานและประธาน EOC สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา ตรวจเยี่ยมจุดบริการและร่วมกิจกรรมจิตอาสา ณ จุดฉีดวัคซีน รพ.สต.บ้านไผ่  
พร้อมนี้ได้รับการตรวจเยี่ยมให้กำลังใจจาก นายวุฒิพงษ์ นามบุตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี เขต 2 นายสมศักดิ์ มุทุสิทธิ์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเขื่องใน เขต 2  และ นายจักรพันธ์  ทวีศรี สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเขื่องใน เขต 1  พร้อมมอบน้ำดื่มสนับสนุนให้ผู้มารับบริการฉีดวัคซีน 
 ♦?สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขื่องในจัดบริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป รวม 6 จุด  ประกอบด้วย รพ.สต.หนองโน, วัดบ้านดงยาง, รร.เก่าขามวิทยา, รพ.สต.บ้านไผ่, รพ.สต.กุดตากล้า, รพ.สต.นาคำใหญ่ ฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 1 จำนวน 2129 ราย แยกเป็น 
จำนวนผู้มารับการฉีดวัคซีน Sinopharm เข็มที่ 1 จำนวน 600 ราย   
จำนวนผู้มารับการฉีดวัคซีน  Sinovac เข็มที่ 1 จำนวน 1529 ราย  ครับ