เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ และประมงอำเภอโขงเจียม ลงพื้นที่ดูสถานที่เตรียมความพร้อม ที่วัดป่าศรีแสงธรรม บ้านดงดิบ ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

การมอบปัจจัยการผลิตโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ เฟส 2 ให้แก่เก.. [2021-12-03 ] ประมงอำเภอม่วงสามสิบ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันพระบร.. [2021-12-03 ] ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการทำประมงในพื้นที่น้ำจืดจังหวั.. [2021-12-03 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมเปิดงานโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้า.. [2021-12-03 ] ประมงอำเภอสิรินธร  ลงพื้นที่ดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้า.. [2021-12-03 ] ประมงอำเภอโขงเจียม ร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย สารวัตร  อำเภอ.. [2021-12-03 ] การบูรณางานเพื่อตรวจรับและส่งมอบปัจจัยการผลิต แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโคร.. [2021-12-03 ] ประมงอำเภอตระการพืชผล เข้าร่วมการประชุม หัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 12/.. [2021-12-03 ] การเตรียมแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสานฝันและยกระดับรายได้เกษต.. [2021-12-03 ]  ประมงอำเภอวารินชำราบ  รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอสำโรง  ลงพื้นที่ติดตา.. [2021-12-03 ]
อ่านทั้งหมด 

เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ และประมงอำเภอโขงเจียม ลงพื้นที่ดูสถานที่เตรียมความพร้อม ที่วัดป่าศรีแสงธรรม บ้านดงดิบ ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 

 เผยเเพร่: 2021-12-03  |  อ่าน: 54 ครั้ง

 

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 12.00 น.นายสุนทร รุ่งเรือง หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง และคณะเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยจ่าเอกศักดา สมศรี ประมงอำเภอโขงเจียม ลงพื้นที่ดูสถานที่เตรียมความพร้อม ที่วัดป่าศรีแสงธรรม บ้านดงดิบ ตำบลห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเตรียมการต้อนรับ นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)และคณะ
ในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง วัดป่าศรีแสงธรรม ในส่วนของกรมประมงได้จัดเตรียมจุดมอบพันธ์ุสัตว์น้ำและสนับสนุนพันธ์ุสัตว์น้ำเพื่อร่วมในโครงการฯและกิจกรรมดังกล่าว