ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ สิ่งสาธารณะประโยชน์ ณ วัดสว่างพิมพ์ธรรม หมู่ 2 ตำบลสว่าง อำเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานี

การประชุมชี้แจงแนวทางการควบคุม กำกับดูแลวัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการ.. [2021-11-25 ] ประมงอำเภอตระการพืชผล ผู้รับผิดชอบด้านการประมงอำเภอดอนมดแดง ร่วมประชุม.. [2021-11-25 ] การประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อภาคการเกษตรจากการเปลี.. [2021-11-25 ] ประมงอำเภอนาจะหลวย  ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำ.. [2021-11-25 ] การประชุมรับฟังชี้แจงโครงการสำคัญตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้ค.. [2021-11-25 ]  ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี .. [2021-11-25 ] หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมประชุมเชื่อมโยงการด.. [2021-11-25 ] การบูรณางานร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกิจกรรมลงแ.. [2021-11-25 ] ประมงอำเภอโขงเจียม ลงพื้นที่บ้านนาโพธิ์ใต้ ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจี.. [2021-11-25 ] ประมงอำเภอเขื่องใน ร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเ.. [2021-11-25 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ สิ่งสาธารณะประโยชน์ ณ วัดสว่างพิมพ์ธรรม หมู่ 2 ตำบลสว่าง อำเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานี 

 เผยเเพร่: 2021-11-25  |  อ่าน: 52 ครั้ง

 

 วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวบุญเลี้ยง ทองหุล ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ สิ่งสาธารณะประโยชน์ ณ วัดสว่างพิมพ์ธรรม หมู่ 2 ตำบลสว่าง อำเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิธ โดยมีนายธนัท  ชายทวีป นายอำเภอสว่างวีระวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอสว่างวีระวงศ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิต กรณีเสียชีวิตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แก่ครอบครัว นายวีระ ภูประกอบ หมู่ที่7 ต.สว่าง