การลงพื้นที่ติดตามงานโครงการส่งเสริมอาชีพปศุสัตว์และประมงจังหวัดอุบลราชธานี (กิจกรรมธนาคารผลผลิตเกษตรด้านประมง) ประจำปี 2564 ณ หนองสิม และหนองบัวใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมบูรณาการกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง.. [2021-10-15 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานีให้บริการแก่เกษตรกรในพื้นที่.. [2021-10-15 ] ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ลงพื้นที่ติดตามผลการจับสัตว์น้ำในแม่น้ำโขงในท้องที่.. [2021-10-15 ] ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ลงพื้นที่ตรวจสอบการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยง.. [2021-10-15 ] ประมงอำเภอตระการพืชผล ผู้รับผิดชอบงานด้านการประมงอำเภอดอนมดแดง สำรวจข้.. [2021-10-15 ] ประมงอำเภอเขมราฐ  ร่วมกับนายนวพล ตุ๋นมี ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาน.. [2021-10-15 ] ประมงอำเภอม่วงสามสิบ ร่วมกับคณะอนุกรรมการตรวจสอบความเสียหายภัยพิบัติด้.. [2021-10-15 ] ประมงอำเภอเขื่องใน ร่วมพิธีเปิด การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 เพื่อถวา.. [2021-10-14 ] เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ และประมงอำเภอโขงเจียม ลงพื้นที่ดู.. [2021-10-14 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด ปรับปรุงภ.. [2021-10-14 ]
อ่านทั้งหมด 

การลงพื้นที่ติดตามงานโครงการส่งเสริมอาชีพปศุสัตว์และประมงจังหวัดอุบลราชธานี (กิจกรรมธนาคารผลผลิตเกษตรด้านประมง) ประจำปี 2564 ณ หนองสิม และหนองบัวใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี  

 เผยเเพร่: 2021-10-14  |  อ่าน: 47 ครั้ง

 

วันที่ 22 กันยายน 2564
นายธงชัย ชาตำแย ประมงอำเภอม่วงสามสิบ พร้อมด้วย  นายสุวิทย์ พัชนี นักวิชาการประมง และคณะ กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ติดตามงานโครงการส่งเสริมอาชีพปศุสัตว์และประมงจังหวัดอุบลราชธานี (กิจกรรมธนาคารผลผลิตเกษตรด้านประมง) ประจำปี 2564 ณ หนองสิม  บ้านน้ำอ้อม ตำบลยางโยภาพ และหนองบัวใหญ่  บ้านโพนเมืองมะทัน ต.หนองเหล่า อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี กิจกรรมการอนุบาลลูกปลาในกระชังเจริญเติบโตดี และแข็งแรงดี ซึ่งคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำดูแลเและเอาใจใส่เป็นอย่างดี