การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3

สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมบูรณาการกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง.. [2021-10-15 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานีให้บริการแก่เกษตรกรในพื้นที่.. [2021-10-15 ] ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ลงพื้นที่ติดตามผลการจับสัตว์น้ำในแม่น้ำโขงในท้องที่.. [2021-10-15 ] ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ลงพื้นที่ตรวจสอบการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยง.. [2021-10-15 ] ประมงอำเภอตระการพืชผล ผู้รับผิดชอบงานด้านการประมงอำเภอดอนมดแดง สำรวจข้.. [2021-10-15 ] ประมงอำเภอเขมราฐ  ร่วมกับนายนวพล ตุ๋นมี ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาน.. [2021-10-15 ] ประมงอำเภอม่วงสามสิบ ร่วมกับคณะอนุกรรมการตรวจสอบความเสียหายภัยพิบัติด้.. [2021-10-15 ] ประมงอำเภอเขื่องใน ร่วมพิธีเปิด การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 เพื่อถวา.. [2021-10-14 ] เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ และประมงอำเภอโขงเจียม ลงพื้นที่ดู.. [2021-10-14 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด ปรับปรุงภ.. [2021-10-14 ]
อ่านทั้งหมด 

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3 

 เผยเเพร่: 2021-10-14  |  อ่าน: 39 ครั้ง

 

วันที่ 22 กันยายน 2564 นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายสุนทร รุ่งเรือง หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมตอบข้อสอบถามต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 3