ประมงอำเภอตระการพืชผล  ชี้แจงรายละเอียดในการขึ้นทะเบียนและรับคำขอขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง ทบ.3 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 ตำบลขามเปี้ย อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมบูรณาการกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง.. [2021-10-15 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานีให้บริการแก่เกษตรกรในพื้นที่.. [2021-10-15 ] ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ลงพื้นที่ติดตามผลการจับสัตว์น้ำในแม่น้ำโขงในท้องที่.. [2021-10-15 ] ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ลงพื้นที่ตรวจสอบการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยง.. [2021-10-15 ] ประมงอำเภอตระการพืชผล ผู้รับผิดชอบงานด้านการประมงอำเภอดอนมดแดง สำรวจข้.. [2021-10-15 ] ประมงอำเภอเขมราฐ  ร่วมกับนายนวพล ตุ๋นมี ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาน.. [2021-10-15 ] ประมงอำเภอม่วงสามสิบ ร่วมกับคณะอนุกรรมการตรวจสอบความเสียหายภัยพิบัติด้.. [2021-10-15 ] ประมงอำเภอเขื่องใน ร่วมพิธีเปิด การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 เพื่อถวา.. [2021-10-14 ] เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ และประมงอำเภอโขงเจียม ลงพื้นที่ดู.. [2021-10-14 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด ปรับปรุงภ.. [2021-10-14 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอตระการพืชผล  ชี้แจงรายละเอียดในการขึ้นทะเบียนและรับคำขอขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง ทบ.3 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 ตำบลขามเปี้ย อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 

 เผยเเพร่: 2021-10-14  |  อ่าน: 41 ครั้ง

 

วันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. นางสาวหรรษา  ชิตกุล ประมงอำเภอตระการพืชผล  ชี้แจงรายละเอียดในการขึ้นทะเบียนและรับคำขอขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง ทบ.3 ชี้แจงรายละเอียดการขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและรับคำขอขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทบ.1 ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 11 บ้านโนนบ่อแบงตำบลขามเปี้ย ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 11 ตำบลขามเปี้ย อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี