การลงพื้นที่ติดตามงานโครงการส่งเสริมอาชีพปศุสัตว์และประมงจังหวัดอุบลราชธานี (กิจกรรมธนาคารผลผลิตเกษตรด้านประมง) ประจำปี 2564 ณ หนองวังแซ  หมู่ 12 บ้านวังแซ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทรจังหวัดอุบลราชธานี 

สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมบูรณาการกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง.. [2021-10-15 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานีให้บริการแก่เกษตรกรในพื้นที่.. [2021-10-15 ] ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ลงพื้นที่ติดตามผลการจับสัตว์น้ำในแม่น้ำโขงในท้องที่.. [2021-10-15 ] ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ลงพื้นที่ตรวจสอบการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยง.. [2021-10-15 ] ประมงอำเภอตระการพืชผล ผู้รับผิดชอบงานด้านการประมงอำเภอดอนมดแดง สำรวจข้.. [2021-10-15 ] ประมงอำเภอเขมราฐ  ร่วมกับนายนวพล ตุ๋นมี ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาน.. [2021-10-15 ] ประมงอำเภอม่วงสามสิบ ร่วมกับคณะอนุกรรมการตรวจสอบความเสียหายภัยพิบัติด้.. [2021-10-15 ] ประมงอำเภอเขื่องใน ร่วมพิธีเปิด การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 เพื่อถวา.. [2021-10-14 ] เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ และประมงอำเภอโขงเจียม ลงพื้นที่ดู.. [2021-10-14 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด ปรับปรุงภ.. [2021-10-14 ]
อ่านทั้งหมด 

การลงพื้นที่ติดตามงานโครงการส่งเสริมอาชีพปศุสัตว์และประมงจังหวัดอุบลราชธานี (กิจกรรมธนาคารผลผลิตเกษตรด้านประมง) ประจำปี 2564 ณ หนองวังแซ  หมู่ 12 บ้านวังแซ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทรจังหวัดอุบลราชธานี  

 เผยเเพร่: 2021-10-14  |  อ่าน: 42 ครั้ง

 

วันที่ 21 กันยายน 2564
นายสุนทร รุ่งเรือง หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วยนายบัญชา ฤทธิ์ไทสงค์เจ้าพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน และนางสาวปวริศา บุตรนามท้าว ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ติดตามงานโครงการส่งเสริมอาชีพปศุสัตว์และประมงจังหวัดอุบลราชธานี (กิจกรรมธนาคารผลผลิตเกษตรด้านประมง) ประจำปี 2564 ณ หนองวังแซ  หมู่ 12 บ้านวังแซ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทรจังหวัดอุบลราชธานี  กิจกรรมการอนุบาลลูกปลาในกระชังพบว่าการเจริญเติบโตดี และหัวหน้าสุนทร เน้นย้ำกับคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำช่วยกันดูแลรักษา และทำความสะอาดแหล่งน้ำ และให้อาหารเป็นประจำทุกวัน  พร้อมทั้งทำความมุ้งฟ้า สัปดาห์ละครั้ง เพื่อเพิ่มอัตราการรอดของลูกปลาให้สูงขึ้น