การติดตามงานโครงการส่งเสริมอาชีพปศุสัตว์และประมงจังหวัดอุบลราชธานี (กิจกรรมธนาคารผลผลิตเกษตรด้านประมง) ประจำปี 2564 ณ หนองแวง ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมบูรณาการกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง.. [2021-10-15 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานีให้บริการแก่เกษตรกรในพื้นที่.. [2021-10-15 ] ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ลงพื้นที่ติดตามผลการจับสัตว์น้ำในแม่น้ำโขงในท้องที่.. [2021-10-15 ] ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ลงพื้นที่ตรวจสอบการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยง.. [2021-10-15 ] ประมงอำเภอตระการพืชผล ผู้รับผิดชอบงานด้านการประมงอำเภอดอนมดแดง สำรวจข้.. [2021-10-15 ] ประมงอำเภอเขมราฐ  ร่วมกับนายนวพล ตุ๋นมี ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาน.. [2021-10-15 ] ประมงอำเภอม่วงสามสิบ ร่วมกับคณะอนุกรรมการตรวจสอบความเสียหายภัยพิบัติด้.. [2021-10-15 ] ประมงอำเภอเขื่องใน ร่วมพิธีเปิด การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 เพื่อถวา.. [2021-10-14 ] เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ และประมงอำเภอโขงเจียม ลงพื้นที่ดู.. [2021-10-14 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด ปรับปรุงภ.. [2021-10-14 ]
อ่านทั้งหมด 

การติดตามงานโครงการส่งเสริมอาชีพปศุสัตว์และประมงจังหวัดอุบลราชธานี (กิจกรรมธนาคารผลผลิตเกษตรด้านประมง) ประจำปี 2564 ณ หนองแวง ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 

 เผยเเพร่: 2021-10-14  |  อ่าน: 49 ครั้ง

 

วันที่ 21 กันยายน 2564 นางอัจฉราภรณ์  อมรสิน เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน และคณะ กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วยนางสาวพิทยารัตน์ สุวะมาตย์ ประมงอำเภอน้ำยืน  ติดตามงานโครงการส่งเสริมอาชีพปศุสัตว์และประมงจังหวัดอุบลราชธานี (กิจกรรมธนาคารผลผลิตเกษตรด้านประมง) ประจำปี 2564 ณ หนองแวง ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
กิจกรรมการอนุบาลลูกปลาในกระชังเจริญเติบโตดี และแข็งแรงดี ซึ่งคณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำมีการจัดเวรให้อาหารเป็นประจำทุกวัน