เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สังกัด สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี บูรณางานร่วมกับ นางสาวกานต์รวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมกันถ่ายคลิปวีดีโอนำเสนอผลงานเด่น ในเขตพื้นที่อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

ประมงอำเภอวารินชำราบ  ลงพื้นที่สอบถามข้อมูลเและยี่ยมฟาร์มอนุบาลลูกปลา .. [2021-10-20 ] หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนนโยบาย.. [2021-10-20 ] หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒ.. [2021-10-20 ] ประมงอำเภอนาจะหลวย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (eoc) เพื.. [2021-10-20 ] ประมงอำเภอนาจะหลวย ลงพื้นที่เยี่ยมแปลงศูนย์เรียรู้การเพิ่มประสิทธิภาพก.. [2021-10-20 ] ระมงอำเภอเขื่องใน รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี ร่วมกับเจ.. [2021-10-20 ] ประมงอำเภอเขื่องใน รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี ลงพื้นที.. [2021-10-20 ] ประมงอำเภอเขื่องใน รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี ตรวจสอบ .. [2021-10-20 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่แปลงศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ.. [2021-10-20 ] การประชุมผ่านระบบ Application Zoom ในหัวข้อ แนวทางการประเมินผลงานเพื่อ.. [2021-10-20 ]
อ่านทั้งหมด 

เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สังกัด สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี บูรณางานร่วมกับ นางสาวกานต์รวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมกันถ่ายคลิปวีดีโอนำเสนอผลงานเด่น ในเขตพื้นที่อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 

 เผยเเพร่: 2021-10-20  |  อ่าน: 49 ครั้ง

 

วันที่ 20 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สังกัด สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี บูรณางานร่วมกับ นางสาวกานต์รวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร ดำเนินงานดังนี้
เวลา 09.00 ร่วมกันถ่ายคลิปวีดีโอนำเสนอผลงานเด่น ภายใต้โครงการคัดเลือกเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ประเภทกลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำ ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลาส้มบ้านคำกลาง ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
เวลา 11.00 น. ติดตามผลการดำเนินงานและร่วมกันถ่ายทำคลิปวีดีโอ นำเสนอผลงานเด่น ภายใต้โครงการศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศพก.เครือข่ายด้านการประมง (รายใหม่ ปี 2564) ณ ศพก.นางนาลอน ปราสาทศรี ตำบลฝางคำ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
เวลา 15.00 น. ติดตามผลการดำเนินงานและร่วมกันถ่ายคลิปวีดีโอนำเสนอผลงานเด่นของ ศพก.เครือข่ายด้านการประมง (รายเก่า ปี 2560) นางอรุณรัตน์ จำปาเทพ