ประมงอำเภอเขื่องใน ลงพื้นที่บ้านยางน้อย ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน ดำเนินการติดตั้งระบบการประชุมออนไลน์ผ่าน Zoom  เพื่ออำนวยความสะดวกให้กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรมประมง และบริษัท บีแอนด์บี

ประมงอำเภอวารินชำราบ  ลงพื้นที่สอบถามข้อมูลเและยี่ยมฟาร์มอนุบาลลูกปลา .. [2021-10-20 ] หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนนโยบาย.. [2021-10-20 ] หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒ.. [2021-10-20 ] ประมงอำเภอนาจะหลวย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (eoc) เพื.. [2021-10-20 ] ประมงอำเภอนาจะหลวย ลงพื้นที่เยี่ยมแปลงศูนย์เรียรู้การเพิ่มประสิทธิภาพก.. [2021-10-20 ] ระมงอำเภอเขื่องใน รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี ร่วมกับเจ.. [2021-10-20 ] ประมงอำเภอเขื่องใน รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี ลงพื้นที.. [2021-10-20 ] ประมงอำเภอเขื่องใน รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี ตรวจสอบ .. [2021-10-20 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่แปลงศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ.. [2021-10-20 ] การประชุมผ่านระบบ Application Zoom ในหัวข้อ แนวทางการประเมินผลงานเพื่อ.. [2021-10-20 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอเขื่องใน ลงพื้นที่บ้านยางน้อย ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน ดำเนินการติดตั้งระบบการประชุมออนไลน์ผ่าน Zoom  เพื่ออำนวยความสะดวกให้กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรมประมง และบริษัท บีแอนด์บี 

 เผยเเพร่: 2021-10-20  |  อ่าน: 48 ครั้ง

 

วันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 14.30 น. นายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องใน ลงพื้นที่บ้านยางน้อย ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน ดำเนินการติดตั้งระบบการประชุมออนไลน์ผ่าน Zoom  เพื่ออำนวยความสะดวกให้กองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กรมประมง และบริษัท บีแอนด์บี ดำเนินการสัมภาษภ์ นายสุรเขตต์ ใจอารี เจ้าหน้าที่โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านยางน้อยในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ในดารปฏิบัติงานฟาร์ม-ส่งเสริม และนายประพันธ์ บุญยืน เกษตรกรผู้มาศึกษาดูงาน ฟาร์มตัวอย่างฯ แล้วนำไปประกอบอาชีพด้านประมงจนประสบผลสำเร็จ