ประมงจังหวัดอุบลราชธานีให้สัมภาษณ์การดำเนินงาน และผลการดำเนินงานของฟาร์มตัวอย่างฯ แก่สื่อวีดีทัศน์ บีแอนด์บี เพื่อจัดทำสื่อเผยแพร่กิจกรรมของกรมประมง

ประมงอำเภอวารินชำราบ  ลงพื้นที่สอบถามข้อมูลเและยี่ยมฟาร์มอนุบาลลูกปลา .. [2021-10-20 ] หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนนโยบาย.. [2021-10-20 ] หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒ.. [2021-10-20 ] ประมงอำเภอนาจะหลวย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (eoc) เพื.. [2021-10-20 ] ประมงอำเภอนาจะหลวย ลงพื้นที่เยี่ยมแปลงศูนย์เรียรู้การเพิ่มประสิทธิภาพก.. [2021-10-20 ] ระมงอำเภอเขื่องใน รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี ร่วมกับเจ.. [2021-10-20 ] ประมงอำเภอเขื่องใน รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี ลงพื้นที.. [2021-10-20 ] ประมงอำเภอเขื่องใน รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี ตรวจสอบ .. [2021-10-20 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่แปลงศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ.. [2021-10-20 ] การประชุมผ่านระบบ Application Zoom ในหัวข้อ แนวทางการประเมินผลงานเพื่อ.. [2021-10-20 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงจังหวัดอุบลราชธานีให้สัมภาษณ์การดำเนินงาน และผลการดำเนินงานของฟาร์มตัวอย่างฯ แก่สื่อวีดีทัศน์ บีแอนด์บี เพื่อจัดทำสื่อเผยแพร่กิจกรรมของกรมประมง  

 เผยเเพร่: 2021-10-20  |  อ่าน: 46 ครั้ง

 

วันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี, นายสุรเขตต์ ใจอารี เจ้าหน้าที่โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านยางน้อยในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ นายประพันธ์ บุญยืน เกษตรกรผู้มาศึกษาดูงาน ให้สัมภาษภ์การดำเนินงาน และผลการดำเนินงานของฟาร์มตัวอย่างฯ แก่สื่อวีดีทัศน์ บีแอนด์บี เพื่อจัดทำสื่อเผยแพร่กิจกรรมของกรมประมง โดยมีนายประชุม ดวนใหญ่ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง และนายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องใน ร่วมให้ข้อมูลฯ