ประมง?อำเภอ?พิบูลมังสาหาร? ร่วมคาราวานสินค้ากระทรวงพานิชย์?ฯนำเกษตรกร?ผู้เลี้ยง?ปลานิลในกระชังมาจำหน่ายในราคาถูก ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอพิบูลมังสาหาร

ประมงอำเภอวารินชำราบ  ลงพื้นที่สอบถามข้อมูลเและยี่ยมฟาร์มอนุบาลลูกปลา .. [2021-10-20 ] หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนนโยบาย.. [2021-10-20 ] หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒ.. [2021-10-20 ] ประมงอำเภอนาจะหลวย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (eoc) เพื.. [2021-10-20 ] ประมงอำเภอนาจะหลวย ลงพื้นที่เยี่ยมแปลงศูนย์เรียรู้การเพิ่มประสิทธิภาพก.. [2021-10-20 ] ระมงอำเภอเขื่องใน รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี ร่วมกับเจ.. [2021-10-20 ] ประมงอำเภอเขื่องใน รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี ลงพื้นที.. [2021-10-20 ] ประมงอำเภอเขื่องใน รับผิดชอบงานด้านประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี ตรวจสอบ .. [2021-10-20 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่แปลงศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ.. [2021-10-20 ] การประชุมผ่านระบบ Application Zoom ในหัวข้อ แนวทางการประเมินผลงานเพื่อ.. [2021-10-20 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมง?อำเภอ?พิบูลมังสาหาร? ร่วมคาราวานสินค้ากระทรวงพานิชย์?ฯนำเกษตรกร?ผู้เลี้ยง?ปลานิลในกระชังมาจำหน่ายในราคาถูก ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอพิบูลมังสาหาร  

 เผยเเพร่: 2021-10-20  |  อ่าน: 40 ครั้ง

 

วันที่ 20? กันยายน 2564? นาย?บัญญัติ? ไฝ?่?จิต? ประมง?อำเภอ?พิบูลมังสาหาร? ร่วมคาราวานสินค้ากระทรวงพานิชย์?ฯนำเกษตรกร?ผู้เลี้ยง?ปลานิลในกระชังมาจำหน่ายในราคาถูกกิโลกรัมละ50บาทเพื่อช่วยลดค่าครองชีพประชาชน? จำนวน200กิโลกรัม?  สินค้าและปลาขายดีมาก  ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี