ประมงอำเภอโขงเจียม ร่วมงาน พาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย โควิด 19 พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน ที่อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุบลราชธานี ล.. [2021-10-25 ]  ประมงอำเภอวารินชำราบ  ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็.. [2021-10-25 ] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด.. [2021-10-25 ] ประมงอำเภอโพธิ์ไทร เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวัน?สวรรคต?พระ?บาท?สมเด็จ?พระจ.. [2021-10-25 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์  เข้าร่วมพิธี วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรม ร.. [2021-10-25 ] ประมงอำเภอเขมราฐ  ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจ.. [2021-10-25 ] ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจ.. [2021-10-25 ] ประมงอำเภอเขมราฐ  ร่วมกับนายนวพล ตุ๋นมี ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิ.. [2021-10-25 ] หน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกันบำรุงต้นไม้ พรวนดิน ใส่ป.. [2021-10-25 ] ประมงอำเภอเขื่องในและ เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมก.. [2021-10-25 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอโขงเจียม ร่วมงาน พาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย โควิด 19 พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน ที่อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 

 เผยเเพร่: 2021-10-25  |  อ่าน: 60 ครั้ง

 

วันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น. จ่าเอกศักดา สมศรี ประมงอำเภอโขงเจียม ร่วมงาน พาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย โควิด 19 พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน ที่อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยนำสินค้าอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นต่อการครองชีพของประชาชน และมีปลานิลสด มาจำหน่ายในราคากิโลกรัมละ 50 บาท มีมาจำหน่าย 200 กิโลกรัม  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและนายพินิจ เทพนิต นายอำเภอโขงเจียม มาตรวจเยี่ยมและทักทายกับประชาชนที่มาจับจา่ยสินค้าในงาน