หน่วยงานสังกัดกรมประมงในจังหวัดอุบลราชธานี  จัดกิจกรรมมอบพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2564 จังหวัดอุบลราชธานี

เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงให้บริการแก่เกษตรกรอำเภอส.. [2021-10-26 ] การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้โปรแกรม QGIS เพื่อประโยชน์ในการนำไปประยุกต์.. [2021-10-26 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่สอบถามข้อมูลการดำเนินการของกลุ่มวิสาหกิจ.. [2021-10-26 ] ประมงอำเภอตระการพืชผล เยี่ยมให้กำลังใจเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยด้านประมง .. [2021-10-26 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุบลราชธานี ล.. [2021-10-25 ]  ประมงอำเภอวารินชำราบ  ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็.. [2021-10-25 ] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด.. [2021-10-25 ] ประมงอำเภอโพธิ์ไทร เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวัน?สวรรคต?พระ?บาท?สมเด็จ?พระจ.. [2021-10-25 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์  เข้าร่วมพิธี วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรม ร.. [2021-10-25 ] ประมงอำเภอเขมราฐ  ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจ.. [2021-10-25 ]
อ่านทั้งหมด 

หน่วยงานสังกัดกรมประมงในจังหวัดอุบลราชธานี  จัดกิจกรรมมอบพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2564 จังหวัดอุบลราชธานี 

 เผยเเพร่: 2021-10-25  |  อ่าน: 44 ครั้ง

 

วันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 08.30 น. สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี หน่วยงานสังกัดกรมประมงในจังหวัดอุบลราชธานี 
จัดกิจกรรมมอบพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2564 จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อนำไปปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะ จำนวน 500,000 ตัว ประกอบด้วยปลานิล
ปลาตะเพียน และปลายี่สกเทศ ดังนี้
1.มอบพันธุ์สัตว์น้ำและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี อำเภอสว่างวีระวงศ์ จำนวน 80,000 ตัว โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในการมอบ พร้อมด้วยนายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
2.มอบพันธุ์สัตว์น้ำ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี(ดอนมดเเดง) ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 300,000 ตัว โดยมีนายธีระชัย พงษ์จรรยากุล เป็นประธานในการมอบ พร้อมด้วยนายสุนทร รุ่งเรืองหัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง หัวหน้าหน่วยงานสังกัดกรมประมงในจังหวัดอุบลราชธานี และประมงอำเภอทุกอำเภอ
3.มอบพันธุ์สัตว์น้ำ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 120,000 ตัว โดยมีนางเพชรรัตน์ สมเสนาะ หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เป็นประธาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี
โดยพันธุ์สัตว์น้ำที่มอบในวันนี้นำไปปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะ จำนวน 17 แห่ง เพื่อเป็นการเพื่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ เมื่อสัตว์น้ำเหล่านั้นเจริญเติบโต ก็จะเป็นอาหารให้กับประชาชนได้บริโภค สร้างความมั่นคงด้านอาหารให้กับประชาชนในอนาคตต่อไป
ทั้งนี้การจัดกิจกรรมมอบพันธุ์สัตว์น้ำดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019  อย่างเคร่งครัด