ประมงอำเภอเขื่องใน รับชอบงานด้านประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตำบลกระโสบ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการอำนวยความสะดวกในการรับเอกสารขอขึ้นทะเบียนผูเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) และสุ่มประเมินผลผลิตปลาฯ โครงพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ (ด้านประมง)

ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุบลราชธานี ล.. [2021-10-25 ]  ประมงอำเภอวารินชำราบ  ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็.. [2021-10-25 ] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด.. [2021-10-25 ] ประมงอำเภอโพธิ์ไทร เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวัน?สวรรคต?พระ?บาท?สมเด็จ?พระจ.. [2021-10-25 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์  เข้าร่วมพิธี วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรม ร.. [2021-10-25 ] ประมงอำเภอเขมราฐ  ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจ.. [2021-10-25 ] ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจ.. [2021-10-25 ] ประมงอำเภอเขมราฐ  ร่วมกับนายนวพล ตุ๋นมี ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิ.. [2021-10-25 ] หน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกันบำรุงต้นไม้ พรวนดิน ใส่ป.. [2021-10-25 ] ประมงอำเภอเขื่องในและ เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมก.. [2021-10-25 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอเขื่องใน รับชอบงานด้านประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตำบลกระโสบ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการอำนวยความสะดวกในการรับเอกสารขอขึ้นทะเบียนผูเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) และสุ่มประเมินผลผลิตปลาฯ โครงพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ (ด้านประมง) 

 เผยเเพร่: 2021-10-25  |  อ่าน: 52 ครั้ง

 

วันพฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน 2564 นายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องใน รับชอบงานด้านประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตำบลกระโสบ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการอำนวยความสะดวกในการรับเอกสารขอขึ้นทะเบียนผูเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) แก่เกษตรกรในพื้นที่จำนวน 10 ราย สุ่มประเมินผลผลิตปลาฯ โครงพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ (ด้านประมง) พบว่าปลายี่สกเทศมีความยาว 8-10 เซนติเมตร