ประมงอำเภอวารินชำราบ ร่วมให้การสนับสนุนกิจกรรมพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย Covid-19 "พาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน" ณ   หน้า อบต.ห้วยขะยุง  อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี

ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุบลราชธานี ล.. [2021-10-25 ]  ประมงอำเภอวารินชำราบ  ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็.. [2021-10-25 ] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด.. [2021-10-25 ] ประมงอำเภอโพธิ์ไทร เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวัน?สวรรคต?พระ?บาท?สมเด็จ?พระจ.. [2021-10-25 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์  เข้าร่วมพิธี วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรม ร.. [2021-10-25 ] ประมงอำเภอเขมราฐ  ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจ.. [2021-10-25 ] ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจ.. [2021-10-25 ] ประมงอำเภอเขมราฐ  ร่วมกับนายนวพล ตุ๋นมี ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิ.. [2021-10-25 ] หน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกันบำรุงต้นไม้ พรวนดิน ใส่ป.. [2021-10-25 ] ประมงอำเภอเขื่องในและ เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมก.. [2021-10-25 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอวารินชำราบ ร่วมให้การสนับสนุนกิจกรรมพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย Covid-19 "พาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน" ณ   หน้า อบต.ห้วยขะยุง  อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี 

 เผยเเพร่: 2021-10-25  |  อ่าน: 69 ครั้ง

 

วันที่ 16 กันยายน 2564 นางสุภาพร  วัฒนสิทธิ์  ประมงอำเภอวารินชำราบ ร่วมให้การสนับสนุนกิจกรรมพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย Covid-19 "พาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน" ณ   หน้า อบต.ห้วยขะยุง  อำเภอวารินชำราบ  จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งในกิจกรรมได้มีการจำหน่ายปลานิลสด ราคาถูก กิโลกรัมละ 50 บาท จากเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังอำเภอตาลสุม นำปลามาจำหน่ายจำนวน  200 กิโลกรัม สามารถจำหน่ายปลานิลสดได้วันนี้ จำนวน 172 กิโลกรัม ค่ะ