ประมงอำเภอวารินชำราบ ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำ ติดตามการเจริญเติบโตของปลาที่ได้นำมาปล่อยเมื่อวันที่ 6 ก.ย.64  ณ กุดอ้อยาว ม.3 ต.หนองกินเพล อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุบลราชธานี ล.. [2021-10-25 ]  ประมงอำเภอวารินชำราบ  ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็.. [2021-10-25 ] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด.. [2021-10-25 ] ประมงอำเภอโพธิ์ไทร เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวัน?สวรรคต?พระ?บาท?สมเด็จ?พระจ.. [2021-10-25 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์  เข้าร่วมพิธี วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรม ร.. [2021-10-25 ] ประมงอำเภอเขมราฐ  ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจ.. [2021-10-25 ] ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจ.. [2021-10-25 ] ประมงอำเภอเขมราฐ  ร่วมกับนายนวพล ตุ๋นมี ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิ.. [2021-10-25 ] หน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกันบำรุงต้นไม้ พรวนดิน ใส่ป.. [2021-10-25 ] ประมงอำเภอเขื่องในและ เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมก.. [2021-10-25 ]
อ่านทั้งหมด 

 ประมงอำเภอวารินชำราบ ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำ ติดตามการเจริญเติบโตของปลาที่ได้นำมาปล่อยเมื่อวันที่ 6 ก.ย.64  ณ กุดอ้อยาว ม.3 ต.หนองกินเพล อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 

 เผยเเพร่: 2021-10-25  |  อ่าน: 77 ครั้ง

 

วันที่ 16 กันยายน  2564 นางสุภาพร  วัฒนสิทธิ์  ประมงอำเภอวารินชำราบ  ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำ ติดตามการเจริญเติบโตของปลาที่ได้นำมาปล่อยเมื่อวันที่ 6 ก.ย.64  ณ กุดอ้อยาว ม.3 ต.หนองกินเพล อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ตามโครงการส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ งบพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี
พบว่าปลามีการเจริญเติบโตดี มีตายบ้างในช่วงวันแรกที่ปล่อย ประมาณ 100 ตัว ซึ่งยังคงอนุบาลปลาในกระชังและปลาขึ้นมากินอาหารดี และมีความแข็งแรงค่ะ