ประมงอำเภอเดชอุดมร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานีและคาราวานสินค้ากระทรวงพาณิชย์ฯ นำเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังจำหน่ายผลผลิตปลานิลแปลงในกระชัง

ประมงจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอุบลราชธานี ล.. [2021-10-25 ]  ประมงอำเภอวารินชำราบ  ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็.. [2021-10-25 ] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด.. [2021-10-25 ] ประมงอำเภอโพธิ์ไทร เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวัน?สวรรคต?พระ?บาท?สมเด็จ?พระจ.. [2021-10-25 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์  เข้าร่วมพิธี วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรม ร.. [2021-10-25 ] ประมงอำเภอเขมราฐ  ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจ.. [2021-10-25 ] ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจ.. [2021-10-25 ] ประมงอำเภอเขมราฐ  ร่วมกับนายนวพล ตุ๋นมี ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิ.. [2021-10-25 ] หน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกันบำรุงต้นไม้ พรวนดิน ใส่ป.. [2021-10-25 ] ประมงอำเภอเขื่องในและ เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมก.. [2021-10-25 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอเดชอุดมร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานีและคาราวานสินค้ากระทรวงพาณิชย์ฯ นำเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังจำหน่ายผลผลิตปลานิลแปลงในกระชัง  

 เผยเเพร่: 2021-10-25  |  อ่าน: 74 ครั้ง

 

วันที่ 16 กันยายน 2564 09.00 น. นายสาธิต ภูมิคำ ประมงอำเภอเดชอุดม และอำเภอเดชอุดม ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานีและคาราวานสินค้ากระทรวงพาณิชย์ฯ นำเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังจำหน่ายผลผลิตปลานิลแปลงในกระชัง มาจำหน่ายให้แก่พี่น้องประชาชน อ.เดชอุดม จำนวน 200 ก.ก. ณ ที่ว่าการอำเภอเดชอุดม