"รักษ์น้ำของพระราชา รักษ์ปลาของพ่อ"

การประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดอ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการแหล่งน้ำ ชา.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำประจำชุมชนหนองหัวลิง .. [2020-03-30 ] สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี มอบพันธุ์กุ้งก้ามกรามตามโครงการสร้างรา.. [2020-03-30 ] ระมงอำเภอพิบูลมังสาหาร พร้อมเจ้าหน้าที่จาก  สำนักงานประมงจังหวัดอุบลรา.. [2020-03-30 ] เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการบริหารจัดการแห.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ พร้อมราษฎร และคณะกรรมการบริหารจัดการประจำแหล่งน้ำ.. [2020-03-30 ] ประมงอำเภอนาจะหลวย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ลงพื้นที่ตรวจรับพัสดุ ก่อ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามใน หนองมั่ง อำเภอตาลสุม  จังหวัดอ.. [2020-03-27 ] การตรวจรับพัสดุ ก่อนปล่อยกุ้งก้ามกรามในแหล่งน้ำจำนวน 3 แหล่ง อำเภอเมือ.. [2020-03-27 ]
อ่านทั้งหมด 

"รักษ์น้ำของพระราชา รักษ์ปลาของพ่อ"  

 เผยเเพร่: 2020-03-27  |  อ่าน: 718 ครั้ง

 

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ชมรมผู้เลี้ยงปลากระชังเขื่อนสิรินธรรักษ์สิ่งแวดล้อม จัดทำโครงการ "รักษ์น้ำของพระราชา รักษ์ปลาของพ่อ" จัดกิจกรรมโยนอีเอ็มบอลในแหล่งเลี้ยงเพื่อช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์ในช่วงน้ำไม่เคลื่อนตัว(น้ำนิ่ง) จำนวน 12,000 ลูก โดยมีนายอำเภอสิรินธรเป็นประธาน นายธงชัย ชาตำแย ที่ปรึกษาโครงการ และที่ปรึกษาชมรมร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย