ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลผผลิตสัตว์น้ำตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2564

การลงพื้นที่ติดตามงานโครงการส่งเสริมอาชีพปศุสัตว์และประมงจังหวัดอุบลรา.. [2021-09-23 ] การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ป.. [2021-09-23 ] ประมงอำเภอตระการพืชผล  ชี้แจงรายละเอียดในการขึ้นทะเบียนและรับคำขอขึ้นท.. [2021-09-23 ] การลงพื้นที่ติดตามงานโครงการส่งเสริมอาชีพปศุสัตว์และประมงจังหวัดอุบลร.. [2021-09-22 ] การติดตามงานโครงการส่งเสริมอาชีพปศุสัตว์และประมงจังหวัดอุบลราชธานี (กิ.. [2021-09-22 ] เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สังกัด สำนักงานประมงจังห.. [2021-09-21 ] ประมงอำเภอนาจะหลวยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (eoc) เพื่.. [2021-09-21 ] ประมงอำเภอเขื่องใน ลงพื้นที่บ้านยางน้อย ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน ดำเนินการต.. [2021-09-21 ] ประมงอำเภอสิรินธร มอบใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าที่ได้มาจาก.. [2021-09-21 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานีให้สัมภาษณ์การดำเนินงาน และผลการดำเนินงานของฟา.. [2021-09-21 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลผผลิตสัตว์น้ำตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2564  

 เผยเเพร่: 2021-09-21  |  อ่าน: 104 ครั้ง

 

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 17.30 น. นางสุภาพร  วัฒนสิทธิ์  ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลผผลิตสัตว์น้ำตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปี 2564  รายนายยงยุทธ  นาริกุล เเลขที่ 211 ม.7 ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ศพก.เครือข่ายด้านประมง ปี 2562  โดยได้เลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อดิน ซึ่งในฐานข้อมูลปี 2562 เลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย ในบ่อดิน พื้นที่ 800 ตารางเมตร ณ ปัจจุบัน ปี 2564 เลี้ยงปลาดุกในพื้นที่ดังกล่าว จำวน 12 ไร่ ปลาดุกบิ๊กอุย จำนวน 4 บ่อ ปลาเทโพลูกผสม จำนวน 5 บ่อ และมีบ่อปลารวม( ปลานิล ตะเพียน ) จำนวน 1 บ่อ ผลผลิตส่วนมากจับจำหน่ายเชิงพาณิชย์  ปริมาณการจับประมาณ 200 ตันต่อปี