ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์ดูแลโควิดชุมชน (Community Isolation=CI) ณ ศูนย์สาธิตการตลาดตำบลช่องเม็ก ตำบลช่องเม็ก

การลงพื้นที่ติดตามงานโครงการส่งเสริมอาชีพปศุสัตว์และประมงจังหวัดอุบลรา.. [2021-09-23 ] การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ป.. [2021-09-23 ] ประมงอำเภอตระการพืชผล  ชี้แจงรายละเอียดในการขึ้นทะเบียนและรับคำขอขึ้นท.. [2021-09-23 ] การลงพื้นที่ติดตามงานโครงการส่งเสริมอาชีพปศุสัตว์และประมงจังหวัดอุบลร.. [2021-09-22 ] การติดตามงานโครงการส่งเสริมอาชีพปศุสัตว์และประมงจังหวัดอุบลราชธานี (กิ.. [2021-09-22 ] เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สังกัด สำนักงานประมงจังห.. [2021-09-21 ] ประมงอำเภอนาจะหลวยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (eoc) เพื่.. [2021-09-21 ] ประมงอำเภอเขื่องใน ลงพื้นที่บ้านยางน้อย ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน ดำเนินการต.. [2021-09-21 ] ประมงอำเภอสิรินธร มอบใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าที่ได้มาจาก.. [2021-09-21 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานีให้สัมภาษณ์การดำเนินงาน และผลการดำเนินงานของฟา.. [2021-09-21 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์ดูแลโควิดชุมชน (Community Isolation=CI) ณ ศูนย์สาธิตการตลาดตำบลช่องเม็ก ตำบลช่องเม็ก 

 เผยเเพร่: 2021-09-21  |  อ่าน: 112 ครั้ง

 

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 นางสาวกานต์รวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์ดูแลโควิดชุมชน (Community Isolation=CI) ณ ศูนย์สาธิตการตลาดตำบลช่องเม็ก ตำบลช่องเม็ก  และ ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิด "ศูนย์พักคอย" ระดับตำบลโนนก่อ  ณ วัดป่าภูปอ ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
         โดยมีนายอภัย วุฒิโสภากร นายอำเภอสิรินธ เป็นประธาน