ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ร่วมหัวหน้าส่วนราชการเปิดกิจกรรมตลาดเกษตรสีเขียว อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

การลงพื้นที่ติดตามงานโครงการส่งเสริมอาชีพปศุสัตว์และประมงจังหวัดอุบลรา.. [2021-09-23 ] การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ป.. [2021-09-23 ] ประมงอำเภอตระการพืชผล  ชี้แจงรายละเอียดในการขึ้นทะเบียนและรับคำขอขึ้นท.. [2021-09-23 ] การลงพื้นที่ติดตามงานโครงการส่งเสริมอาชีพปศุสัตว์และประมงจังหวัดอุบลร.. [2021-09-22 ] การติดตามงานโครงการส่งเสริมอาชีพปศุสัตว์และประมงจังหวัดอุบลราชธานี (กิ.. [2021-09-22 ] เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สังกัด สำนักงานประมงจังห.. [2021-09-21 ] ประมงอำเภอนาจะหลวยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (eoc) เพื่.. [2021-09-21 ] ประมงอำเภอเขื่องใน ลงพื้นที่บ้านยางน้อย ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน ดำเนินการต.. [2021-09-21 ] ประมงอำเภอสิรินธร มอบใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าที่ได้มาจาก.. [2021-09-21 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานีให้สัมภาษณ์การดำเนินงาน และผลการดำเนินงานของฟา.. [2021-09-21 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ร่วมหัวหน้าส่วนราชการเปิดกิจกรรมตลาดเกษตรสีเขียว อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี  

 เผยเเพร่: 2021-09-21  |  อ่าน: 89 ครั้ง

 

วันที่ 2 สิงหาคม 2564  นายบัญญัติ ไฝ่จิต ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ร่วมหัวหน้าส่วนราชการเปิดกิจกรรมตลาดเกษตรสีเขียว อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ณ.ลานจอดรถที่ว่าการอำเภอพิบูลฯโดยมีนายฤทธิ์สรรค์ เทพพิทักษ์ นายอำเภอพิบูลมังสาหาร เป็นประธานเปิดตลาดสีเขียว   และลงพื้นที่มอบเอกสารหนังสือรับรองแจ้งประกอบกิจการการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมประเภทกิจการเพาะเลี้ยงจระเข้ให้กับเกษตรกร ต.โพธิ์ศรี อ.พิบูลฯ