ประมงอำเภอโขงเจียมร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯและหัวน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี  ครั้งที่ 11/2564 ณ ห้องชุม อ.โขงเจียม

การลงพื้นที่ติดตามงานโครงการส่งเสริมอาชีพปศุสัตว์และประมงจังหวัดอุบลรา.. [2021-09-23 ] การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ป.. [2021-09-23 ] ประมงอำเภอตระการพืชผล  ชี้แจงรายละเอียดในการขึ้นทะเบียนและรับคำขอขึ้นท.. [2021-09-23 ] การลงพื้นที่ติดตามงานโครงการส่งเสริมอาชีพปศุสัตว์และประมงจังหวัดอุบลร.. [2021-09-22 ] การติดตามงานโครงการส่งเสริมอาชีพปศุสัตว์และประมงจังหวัดอุบลราชธานี (กิ.. [2021-09-22 ] เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สังกัด สำนักงานประมงจังห.. [2021-09-21 ] ประมงอำเภอนาจะหลวยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (eoc) เพื่.. [2021-09-21 ] ประมงอำเภอเขื่องใน ลงพื้นที่บ้านยางน้อย ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน ดำเนินการต.. [2021-09-21 ] ประมงอำเภอสิรินธร มอบใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าที่ได้มาจาก.. [2021-09-21 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานีให้สัมภาษณ์การดำเนินงาน และผลการดำเนินงานของฟา.. [2021-09-21 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอโขงเจียมร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯและหัวน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี  ครั้งที่ 11/2564 ณ ห้องชุม อ.โขงเจียม 

 เผยเเพร่: 2021-09-21  |  อ่าน: 77 ครั้ง

 

วันที่ 2 สิงหาคม 2564  เวลา  09.30  จ.อ.ศักดา  สมศรี ประมงอำเภอโขงเจียมร่วมประะชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯและหัวน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี  ครั้งที่ 11/2564 ณ ห้องชุม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี เพื่อชี้แจงข่าวสารด้านการประมงในช่วงห้ามจับปลาในฤดูปลามีไข่ การขึ้นทะเบียน ทบ.1 และ ทบ.3  พร้อมทั้งรับฟังข่าวสารต่างๆ  โดยมีนายวินิจ  เทพนิต  นายอำเภอโขงเจียม เป็นประธาน
       ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการประมงในที่ประชุมรับทราบเพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข่าวสารโดยทั่วถึงต่อไป