โครงการ”ครัวเรือนพ้นจนคนอุบลไม่มิ้งใครไว้ข้างหลัง”(ครัวเรือนพ้นจนคนเขื่องในไม่ทิ้งกัน) อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

การลงพื้นที่ติดตามงานโครงการส่งเสริมอาชีพปศุสัตว์และประมงจังหวัดอุบลรา.. [2021-09-23 ] การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ป.. [2021-09-23 ] ประมงอำเภอตระการพืชผล  ชี้แจงรายละเอียดในการขึ้นทะเบียนและรับคำขอขึ้นท.. [2021-09-23 ] การลงพื้นที่ติดตามงานโครงการส่งเสริมอาชีพปศุสัตว์และประมงจังหวัดอุบลร.. [2021-09-22 ] การติดตามงานโครงการส่งเสริมอาชีพปศุสัตว์และประมงจังหวัดอุบลราชธานี (กิ.. [2021-09-22 ] เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สังกัด สำนักงานประมงจังห.. [2021-09-21 ] ประมงอำเภอนาจะหลวยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (eoc) เพื่.. [2021-09-21 ] ประมงอำเภอเขื่องใน ลงพื้นที่บ้านยางน้อย ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน ดำเนินการต.. [2021-09-21 ] ประมงอำเภอสิรินธร มอบใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าที่ได้มาจาก.. [2021-09-21 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานีให้สัมภาษณ์การดำเนินงาน และผลการดำเนินงานของฟา.. [2021-09-21 ]
อ่านทั้งหมด 

โครงการ”ครัวเรือนพ้นจนคนอุบลไม่มิ้งใครไว้ข้างหลัง”(ครัวเรือนพ้นจนคนเขื่องในไม่ทิ้งกัน) อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 

 เผยเเพร่: 2021-09-21  |  อ่าน: 109 ครั้ง

 

วันเสาร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2564 นายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องใน ลงพื้นที่ ม.2 และ ม.3 ตำบลบ้านกอก อำเภอเขื่องใน เยี่ยมเยือนราษฎร ตามโครงการ”ครัวเรือนพ้นจนคนอุบลไม่มิ้งใครไว้ข้างหลัง”(ครัวเรือนพ้นจนคนเขื่องในไม่ทิ้งกัน) มอบถุงยังชีพ นม และน้ำดื่ม แก่ราษฎร จำนวน 3 ราย ในการนี้ขอขอบคุณ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยฝ่ายปกครองที่อำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่ในครั้งนี