ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่ายด้านการประมงปี 2563

การลงพื้นที่ติดตามงานโครงการส่งเสริมอาชีพปศุสัตว์และประมงจังหวัดอุบลรา.. [2021-09-23 ] การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ป.. [2021-09-23 ] ประมงอำเภอตระการพืชผล  ชี้แจงรายละเอียดในการขึ้นทะเบียนและรับคำขอขึ้นท.. [2021-09-23 ] การลงพื้นที่ติดตามงานโครงการส่งเสริมอาชีพปศุสัตว์และประมงจังหวัดอุบลร.. [2021-09-22 ] การติดตามงานโครงการส่งเสริมอาชีพปศุสัตว์และประมงจังหวัดอุบลราชธานี (กิ.. [2021-09-22 ] เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สังกัด สำนักงานประมงจังห.. [2021-09-21 ] ประมงอำเภอนาจะหลวยเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (eoc) เพื่.. [2021-09-21 ] ประมงอำเภอเขื่องใน ลงพื้นที่บ้านยางน้อย ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน ดำเนินการต.. [2021-09-21 ] ประมงอำเภอสิรินธร มอบใบอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองซึ่งสัตว์ป่าที่ได้มาจาก.. [2021-09-21 ] ประมงจังหวัดอุบลราชธานีให้สัมภาษณ์การดำเนินงาน และผลการดำเนินงานของฟา.. [2021-09-21 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่ายด้านการประมงปี 2563  

 เผยเเพร่: 2021-09-21  |  อ่าน: 103 ครั้ง

 

 วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวบุญเลี้ยง ทองหุล ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่ายด้านการประมงปี 2563 รายนางบัวศรี ทองโท ที่ตั้งเลขที่ 74 ม.1 ต.นาเยีย อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี
     พบว่าปี 2564 เกษตรกรสามารถจำหน่ายผลผลิตปลานิลและปลาตะเพียน จำนวน 120 กก. เป็นเงิน10,200 บ. และมีการนำปลาที่เลี้ยงไว้มาบริโภคในครัวเรือนเพื่อลดค่าใช้จ่าย ซึ่งปีนี้การจำหน่ายผลผลิตค่อนข้างลำบากเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และมีการลดต้นทุนการผลิตค่าอาหารปลาจากการนำหญ้าเนเปียมาสับผสมรำและอาหารเม็ดสำเร็จรูปผึ่งตากแดดแล้วนำไปให้ปลาที่เลี้ยงไว้บริโภคกินควบคู่กับการทำอาหารกองฟางหมักมูลสัตว์