ประมงอำเภอม่วงสามสิบ ได้ปฏิบัติราชการภายในพื้นที่อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

ประมงอำเภอเขื่องใน ร่วมมอบพันธุ์ปลาปล่อยลงในแหล่งน้ำหนองเหล่าหิน ม.12 .. [2021-09-17 ] ประมงอำเภอโขงเจียม ร่วมงาน พาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย โควิด 19 พาณิชย์ลดราคา.. [2021-09-17 ] ประมงอำเภอโขงเจียม รับมอบพันธ์ุสัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำป.. [2021-09-17 ] หน่วยงานสังกัดกรมประมงในจังหวัดอุบลราชธานี  จัดกิจกรรมมอบพันธุ์สัตว์น้.. [2021-09-17 ] ประมงอำเภอเขื่องใน ดำเนินการจัดเตรียมสารละลายมาตรฐาน pH 4.0, 6.86 และ .. [2021-09-16 ] ประมงอำเภอเขื่องใน รับชอบงานด้านประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี ลงพื้นที่ต.. [2021-09-16 ] ประมงอำเภอโขงเจียม ร่วมบริจาคโลหิต ที่หอประชุมอำเภอโขงเจียม โดยเหล่ากา.. [2021-09-16 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ ร่วมให้การสนับสนุนกิจกรรมพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย Covi.. [2021-09-16 ]  ประมงอำเภอวารินชำราบ ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำ ติดตามการเจริญเติบโตขอ.. [2021-09-16 ] ประมงอำเภอเดชอุดมร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานีและคาราวานสินค้.. [2021-09-16 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอม่วงสามสิบ ได้ปฏิบัติราชการภายในพื้นที่อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี  

 เผยเเพร่: 2021-09-16  |  อ่าน: 172 ครั้ง

 

วันที่ 30 กรกฎาคม  2564 นายธงชัย  ชาตำแย ประมงอำเภอม่วงสามสิบ ได้ปฏิบัติราชการ ดังนี้ เวลา 08.30 น. ติดต่อประสานงานราชการ ส่งงานเอกสารคำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทบ.1 ณ สำนักงานนประมงจังหวัดอุบลราชธานี และเวลา 13.00 น. ได้ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำคุณพ่อถวิล  วงษ์สามารถ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรกรยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านประมง ได้ให้จัดเตรียมบ่อที่จะใช้เพาะพันธุ์ปลาดุกในวันที่ 5 สิงหาคม 2564 นี้