ประมงอำเภอตระการพืชผล ผู้รับผิดชอบงานอำเภอดอนมดแดง เข้าร่วมบูรณาการโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

ประมงอำเภอเขื่องใน ร่วมมอบพันธุ์ปลาปล่อยลงในแหล่งน้ำหนองเหล่าหิน ม.12 .. [2021-09-17 ] ประมงอำเภอโขงเจียม ร่วมงาน พาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย โควิด 19 พาณิชย์ลดราคา.. [2021-09-17 ] ประมงอำเภอโขงเจียม รับมอบพันธ์ุสัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำป.. [2021-09-17 ] หน่วยงานสังกัดกรมประมงในจังหวัดอุบลราชธานี  จัดกิจกรรมมอบพันธุ์สัตว์น้.. [2021-09-17 ] ประมงอำเภอเขื่องใน ดำเนินการจัดเตรียมสารละลายมาตรฐาน pH 4.0, 6.86 และ .. [2021-09-16 ] ประมงอำเภอเขื่องใน รับชอบงานด้านประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี ลงพื้นที่ต.. [2021-09-16 ] ประมงอำเภอโขงเจียม ร่วมบริจาคโลหิต ที่หอประชุมอำเภอโขงเจียม โดยเหล่ากา.. [2021-09-16 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ ร่วมให้การสนับสนุนกิจกรรมพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย Covi.. [2021-09-16 ]  ประมงอำเภอวารินชำราบ ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำ ติดตามการเจริญเติบโตขอ.. [2021-09-16 ] ประมงอำเภอเดชอุดมร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานีและคาราวานสินค้.. [2021-09-16 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอตระการพืชผล ผู้รับผิดชอบงานอำเภอดอนมดแดง เข้าร่วมบูรณาการโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 

 เผยเเพร่: 2021-09-16  |  อ่าน: 165 ครั้ง

 

  วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวหรรษา  ชิตกุล ประมงอำเภอตระการพืชผล ผู้รับผิดชอบงานอำเภอดอนมดแดง เข้าร่วมบูรณาการโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมลงพื้นที่ ชี้แจงการขับเคลื่อนงานโครงการฯ  ต่อเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ อำเภอดอนมดแดง เฟสที่ 2     โดยแบ่งการฝึกอบรมออกเป็น 2 จุด  ดังนี้     
 จุดที่ 1 ศพก หลัก ตำบลท่าเมือง  เกษตกรที่เข้าร่วม จำนวน 26 ราย   และ จุดที่ 2 ศพก  ตำบลเหล่าแดง  เกษตรกรที่เข้าร่วม จำนวน 29 ราย              
   ชี้แจงสาระที่สำคัญดังนี้
     1. ขั้นตอนการเตรียมบ่อ การทำอาหารธรรมชาติ ส่วนปัจจัยการผลิตจะสนับสนุนปลานิลขนาด5-7ซม.จำนวน700ตัวและอาหารปลา1กระสอบ ระยะเวลาการส่งมอบหลังจากขุดบ่อแล้วและบ่อมีความพร้อมจึงจะสามารถส่งมอบปัจจัยได้ คาดว่าจะสามารถส่งมอบได้ประมาณกันยายน -พฤศจิกายน
     2.ประกาศกรมประมง  เรื่องกำหนดพื้นที่และ ระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการประมง พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2564
     3. แจ้งเตือนเกษตรกรเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูฝน
     4. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ(ทบ.1) และ
      5.การขึ้นผู้ทำการประมง (ทบ.3)