ประมงอำเภอโขงเจียม ลงพื้นที่ตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำ ให้คำแนะนำการเลี้ยงปลา การสร้างอาหารธรรมชาติ ให้ปลาในบ่อ และรับคำขอขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) ต.บ้านด่าน อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

ประมงอำเภอเขื่องใน ร่วมมอบพันธุ์ปลาปล่อยลงในแหล่งน้ำหนองเหล่าหิน ม.12 .. [2021-09-17 ] ประมงอำเภอโขงเจียม ร่วมงาน พาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย โควิด 19 พาณิชย์ลดราคา.. [2021-09-17 ] ประมงอำเภอโขงเจียม รับมอบพันธ์ุสัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำป.. [2021-09-17 ] หน่วยงานสังกัดกรมประมงในจังหวัดอุบลราชธานี  จัดกิจกรรมมอบพันธุ์สัตว์น้.. [2021-09-17 ] ประมงอำเภอเขื่องใน ดำเนินการจัดเตรียมสารละลายมาตรฐาน pH 4.0, 6.86 และ .. [2021-09-16 ] ประมงอำเภอเขื่องใน รับชอบงานด้านประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี ลงพื้นที่ต.. [2021-09-16 ] ประมงอำเภอโขงเจียม ร่วมบริจาคโลหิต ที่หอประชุมอำเภอโขงเจียม โดยเหล่ากา.. [2021-09-16 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ ร่วมให้การสนับสนุนกิจกรรมพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย Covi.. [2021-09-16 ]  ประมงอำเภอวารินชำราบ ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำ ติดตามการเจริญเติบโตขอ.. [2021-09-16 ] ประมงอำเภอเดชอุดมร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานีและคาราวานสินค้.. [2021-09-16 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอโขงเจียม ลงพื้นที่ตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำ ให้คำแนะนำการเลี้ยงปลา การสร้างอาหารธรรมชาติ ให้ปลาในบ่อ และรับคำขอขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) ต.บ้านด่าน อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 

 เผยเเพร่: 2021-09-16  |  อ่าน: 143 ครั้ง

 

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 จ่าเอกศักดา  สมศรี ประมงอำเภอโขงเจียม ลงพื้นที่ตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำ ให้คำแนะนำการเลี้ยงปลา การสร้างอาหารธรรมชาติ ให้ปลาในบ่อ และรับคำขอขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) ต.บ้านด่าน อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี