การลงพื้นที่ตรวจควบคุมการทำการประมง ในช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วงวางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อน ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยม่วง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ประมงอำเภอเขื่องใน ร่วมมอบพันธุ์ปลาปล่อยลงในแหล่งน้ำหนองเหล่าหิน ม.12 .. [2021-09-17 ] ประมงอำเภอโขงเจียม ร่วมงาน พาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย โควิด 19 พาณิชย์ลดราคา.. [2021-09-17 ] ประมงอำเภอโขงเจียม รับมอบพันธ์ุสัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำป.. [2021-09-17 ] หน่วยงานสังกัดกรมประมงในจังหวัดอุบลราชธานี  จัดกิจกรรมมอบพันธุ์สัตว์น้.. [2021-09-17 ] ประมงอำเภอเขื่องใน ดำเนินการจัดเตรียมสารละลายมาตรฐาน pH 4.0, 6.86 และ .. [2021-09-16 ] ประมงอำเภอเขื่องใน รับชอบงานด้านประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี ลงพื้นที่ต.. [2021-09-16 ] ประมงอำเภอโขงเจียม ร่วมบริจาคโลหิต ที่หอประชุมอำเภอโขงเจียม โดยเหล่ากา.. [2021-09-16 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ ร่วมให้การสนับสนุนกิจกรรมพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย Covi.. [2021-09-16 ]  ประมงอำเภอวารินชำราบ ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำ ติดตามการเจริญเติบโตขอ.. [2021-09-16 ] ประมงอำเภอเดชอุดมร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานีและคาราวานสินค้.. [2021-09-16 ]
อ่านทั้งหมด 

การลงพื้นที่ตรวจควบคุมการทำการประมง ในช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วงวางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อน ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยม่วง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  

 เผยเเพร่: 2021-09-16  |  อ่าน: 117 ครั้ง

 

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 นายสุนทร  รุ่งเรือง เวลา 09.30 น. หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วยนางอัจฉราภรณ์  อมรสิน เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน และคณะ  ลงพื้นที่ตรวจควบคุมการทำการประมง ในช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วงวางไข่ และเลี้ยงตัวอ่อน ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยม่วง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พบว่ามีการลักลอบใช้ข่ายลอยทำการประมงจำนวน 4 ผืน ยาวประมาณผืนละ 50 เมตร และไม่พบผู้กระทำความผิด ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 70 ซึ่งมีบทกำหนดโทษตามมาตรา 138 แห่ง พ.ร.ก. ประมง 2558 และแก้ไขเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่จึงอาศัยอำนาจตามตรา 105(2) แห่ง พ.ร.ก. ประมง 2558 และแก้ไขเพิ่มเติม ทำการตรวจยึดเครื่องมือดังกล่าว พร้อมลงบันทึกประจำวันเพื่อเป็นหลักไว้ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองอุบลราชธานี