ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ติดตามศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่าย (ด้านประมง)  ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร ของนายศิลป์ชัย  พลเมือง  21 ม.10 ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร

ประมงอำเภอเขื่องใน ร่วมมอบพันธุ์ปลาปล่อยลงในแหล่งน้ำหนองเหล่าหิน ม.12 .. [2021-09-17 ] ประมงอำเภอโขงเจียม ร่วมงาน พาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย โควิด 19 พาณิชย์ลดราคา.. [2021-09-17 ] ประมงอำเภอโขงเจียม รับมอบพันธ์ุสัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำป.. [2021-09-17 ] หน่วยงานสังกัดกรมประมงในจังหวัดอุบลราชธานี  จัดกิจกรรมมอบพันธุ์สัตว์น้.. [2021-09-17 ] ประมงอำเภอเขื่องใน ดำเนินการจัดเตรียมสารละลายมาตรฐาน pH 4.0, 6.86 และ .. [2021-09-16 ] ประมงอำเภอเขื่องใน รับชอบงานด้านประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี ลงพื้นที่ต.. [2021-09-16 ] ประมงอำเภอโขงเจียม ร่วมบริจาคโลหิต ที่หอประชุมอำเภอโขงเจียม โดยเหล่ากา.. [2021-09-16 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ ร่วมให้การสนับสนุนกิจกรรมพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย Covi.. [2021-09-16 ]  ประมงอำเภอวารินชำราบ ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำ ติดตามการเจริญเติบโตขอ.. [2021-09-16 ] ประมงอำเภอเดชอุดมร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานีและคาราวานสินค้.. [2021-09-16 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอโพธิ์ไทร ติดตามศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่าย (ด้านประมง)  ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร ของนายศิลป์ชัย  พลเมือง  21 ม.10 ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร 

 เผยเเพร่: 2021-09-16  |  อ่าน: 128 ครั้ง

 

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 
น.ส.ปวริศา บุตรนามท้าว 
ประมงอำเภอโพธิ์ไทร
ติดตามศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเครือข่าย (ด้านประมง) 
ตำบลสำโรง อำเภอโพธิ์ไทร ของนายศิลป์ชัย  พลเมือง  21 ม.10 ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร

ในการนี้ ได้ให้คำแนะนำในการปรับปรุงคุณภาพน้ำ การสร้างอาหารธรรมชาติ เพื่อลดต้นทุนการผลิต และมีการนำผลผลิตมาวางจำหน่ายที่หน้าบ้านเพื่อเป็นอาชีพเสริม