ประมงอำเภอเขื่องใน ลงพื้นที่ตำบลแดงหม้อ อำเภอเขื่องใน ประชุมชี้แจงการปรับเปลี่ยนแก้ไขแผนที่เขตที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำบ้านแดงหม้อ ให้ตรงตามประกาศจังหวัดอุบลราชธานี และชี้แจงแนวทางการรับขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง (ทบ 3 )

ประมงอำเภอเขื่องใน ร่วมมอบพันธุ์ปลาปล่อยลงในแหล่งน้ำหนองเหล่าหิน ม.12 .. [2021-09-17 ] ประมงอำเภอโขงเจียม ร่วมงาน พาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย โควิด 19 พาณิชย์ลดราคา.. [2021-09-17 ] ประมงอำเภอโขงเจียม รับมอบพันธ์ุสัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำป.. [2021-09-17 ] หน่วยงานสังกัดกรมประมงในจังหวัดอุบลราชธานี  จัดกิจกรรมมอบพันธุ์สัตว์น้.. [2021-09-17 ] ประมงอำเภอเขื่องใน ดำเนินการจัดเตรียมสารละลายมาตรฐาน pH 4.0, 6.86 และ .. [2021-09-16 ] ประมงอำเภอเขื่องใน รับชอบงานด้านประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี ลงพื้นที่ต.. [2021-09-16 ] ประมงอำเภอโขงเจียม ร่วมบริจาคโลหิต ที่หอประชุมอำเภอโขงเจียม โดยเหล่ากา.. [2021-09-16 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ ร่วมให้การสนับสนุนกิจกรรมพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย Covi.. [2021-09-16 ]  ประมงอำเภอวารินชำราบ ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำ ติดตามการเจริญเติบโตขอ.. [2021-09-16 ] ประมงอำเภอเดชอุดมร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานีและคาราวานสินค้.. [2021-09-16 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอเขื่องใน ลงพื้นที่ตำบลแดงหม้อ อำเภอเขื่องใน ประชุมชี้แจงการปรับเปลี่ยนแก้ไขแผนที่เขตที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำบ้านแดงหม้อ ให้ตรงตามประกาศจังหวัดอุบลราชธานี และชี้แจงแนวทางการรับขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง (ทบ 3 )  

 เผยเเพร่: 2021-09-16  |  อ่าน: 157 ครั้ง

 

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564  เวลา 14.00 น. นายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องใน ลงพื้นที่ตำบลแดงหม้อ อำเภอเขื่องใน ประชุมชี้แจงการปรับเปลี่ยนแก้ไขแผนที่เขตที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำบ้านแดงหม้อ ให้ตรงตามประกาศจังหวัดอุบลราชธานี และชี้แจงแนวทางการรับขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง (ทบ 3 ) โดยขอความร่วมมือกำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid 19 โดยให้ผู้นำเป็นผู้รวบรวมข้อมูลฯ พร้อมบัตรประจำตัวแระชาชนตัวจริง นำส่งประมงอำเภอเขื่องใน เพื่อออกใบรับคำขอ และบันทึกการขึ้นทะเบียนในระบบต่อไปครับ