ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมกับหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิรินธร(อุบลราชธานี) ออกตรวจควบคุมการทำการประมง ในช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน พื้นที่อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

ประมงอำเภอเขื่องใน ร่วมมอบพันธุ์ปลาปล่อยลงในแหล่งน้ำหนองเหล่าหิน ม.12 .. [2021-09-17 ] ประมงอำเภอโขงเจียม ร่วมงาน พาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย โควิด 19 พาณิชย์ลดราคา.. [2021-09-17 ] ประมงอำเภอโขงเจียม รับมอบพันธ์ุสัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำป.. [2021-09-17 ] หน่วยงานสังกัดกรมประมงในจังหวัดอุบลราชธานี  จัดกิจกรรมมอบพันธุ์สัตว์น้.. [2021-09-17 ] ประมงอำเภอเขื่องใน ดำเนินการจัดเตรียมสารละลายมาตรฐาน pH 4.0, 6.86 และ .. [2021-09-16 ] ประมงอำเภอเขื่องใน รับชอบงานด้านประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี ลงพื้นที่ต.. [2021-09-16 ] ประมงอำเภอโขงเจียม ร่วมบริจาคโลหิต ที่หอประชุมอำเภอโขงเจียม โดยเหล่ากา.. [2021-09-16 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ ร่วมให้การสนับสนุนกิจกรรมพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย Covi.. [2021-09-16 ]  ประมงอำเภอวารินชำราบ ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำ ติดตามการเจริญเติบโตขอ.. [2021-09-16 ] ประมงอำเภอเดชอุดมร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานีและคาราวานสินค้.. [2021-09-16 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมกับหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิรินธร(อุบลราชธานี) ออกตรวจควบคุมการทำการประมง ในช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน พื้นที่อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี  

 เผยเเพร่: 2021-09-16  |  อ่าน: 107 ครั้ง

 

 วันที่ 29 ก.ค.2564 นางสาวพิทยารัตน์  สุวะมาตย์  ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมกับหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนสิรินธร(อุบลราชธานี) นำโดยนายชำนาญ พริ้วกลาง หัวหน้าหน่วยฯ ออกตรวจควบคุมการทำการประมง ในช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน พื้นที่อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ตรวจพบมีการลักลอบใช้เครื่องทำการประมงด้วยวิธีการกั้นทางเดินสัตว์น้ำ จำนวน 3 ปาก เขตบริเวณพื้นที่ ห้วยฝั่งแดง ต.เก่าขาม อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี ซึ่งเป็นการฝ่าฝืน  มาตรา 63 และมาตรา 70  ซึ่งมีบทกำหนดโทษ ตามมาตรา 143 และมาตรา 138 แห่ง พ.ร.ก.การประมง พ.ศ.2558 และแก้ไขเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 103 แห่ง พ.ร.ก.การประมง พ.ศ.2558 และแก้ไขเพิ่มเติม ทำการรื้อถอน ทำลาย เครื่องมือดังกล่าว พร้อมลงบันทึกประจำวันเพื่อเป็นหลักฐานไว้ที่ สภ.น้ำยืน