ประมงอำเภอสิรินธร เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อพิจารณาจัดตั้งศูนย์ดูแลโควิดชุมชน (Community Isolation=CI)

ประมงอำเภอเขื่องใน ร่วมมอบพันธุ์ปลาปล่อยลงในแหล่งน้ำหนองเหล่าหิน ม.12 .. [2021-09-17 ] ประมงอำเภอโขงเจียม ร่วมงาน พาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย โควิด 19 พาณิชย์ลดราคา.. [2021-09-17 ] ประมงอำเภอโขงเจียม รับมอบพันธ์ุสัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำป.. [2021-09-17 ] หน่วยงานสังกัดกรมประมงในจังหวัดอุบลราชธานี  จัดกิจกรรมมอบพันธุ์สัตว์น้.. [2021-09-17 ] ประมงอำเภอเขื่องใน ดำเนินการจัดเตรียมสารละลายมาตรฐาน pH 4.0, 6.86 และ .. [2021-09-16 ] ประมงอำเภอเขื่องใน รับชอบงานด้านประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี ลงพื้นที่ต.. [2021-09-16 ] ประมงอำเภอโขงเจียม ร่วมบริจาคโลหิต ที่หอประชุมอำเภอโขงเจียม โดยเหล่ากา.. [2021-09-16 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ ร่วมให้การสนับสนุนกิจกรรมพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย Covi.. [2021-09-16 ]  ประมงอำเภอวารินชำราบ ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำ ติดตามการเจริญเติบโตขอ.. [2021-09-16 ] ประมงอำเภอเดชอุดมร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานีและคาราวานสินค้.. [2021-09-16 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอสิรินธร เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อพิจารณาจัดตั้งศูนย์ดูแลโควิดชุมชน (Community Isolation=CI) 

 เผยเเพร่: 2021-09-16  |  อ่าน: 132 ครั้ง

 

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 นางสาวกานต์รวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อพิจารณาจัดตั้งศูนย์ดูแลโควิดชุมชน (Community Isolation=CI) ระดับอำเภอ 1 แห่ง คือศูนย์สาธิตการตลาดตำบลช่องเม็ก, ระดับตำบลจำนวน 7 แห่ง และสถานที่กักตัวสำหรับผู้ติดเชื้อ (Home Isolation =HI) จำนวน 4 แห่ง 
         ทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 7 แห่งพร้อมสนับสนุนจัดหาวัสดุ-อุปกรณ์ในการดำเนินงานของศูนย์ดูแลโควิดชุมชนของอำเภอสิรินธรร่วมกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
          โดยมีนายอภัย วุฒิโสภากร นายอำเภอสิรินธร เป็นประธาน