ประมงอำเภอสิรินธร ลงพื้นที่ ต.โนนกลางและต.หนองไฮ อ.สำโรง รับคำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  พร้อมตรวจสอบบ่อปลาของเกษตรกรที่ยื่นคำขอ จำนวน 12 ราย

ประมงอำเภอเขื่องใน ร่วมมอบพันธุ์ปลาปล่อยลงในแหล่งน้ำหนองเหล่าหิน ม.12 .. [2021-09-17 ] ประมงอำเภอโขงเจียม ร่วมงาน พาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย โควิด 19 พาณิชย์ลดราคา.. [2021-09-17 ] ประมงอำเภอโขงเจียม รับมอบพันธ์ุสัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำป.. [2021-09-17 ] หน่วยงานสังกัดกรมประมงในจังหวัดอุบลราชธานี  จัดกิจกรรมมอบพันธุ์สัตว์น้.. [2021-09-17 ] ประมงอำเภอเขื่องใน ดำเนินการจัดเตรียมสารละลายมาตรฐาน pH 4.0, 6.86 และ .. [2021-09-16 ] ประมงอำเภอเขื่องใน รับชอบงานด้านประมงอำเภอเมืองอุบลราชธานี ลงพื้นที่ต.. [2021-09-16 ] ประมงอำเภอโขงเจียม ร่วมบริจาคโลหิต ที่หอประชุมอำเภอโขงเจียม โดยเหล่ากา.. [2021-09-16 ] ประมงอำเภอวารินชำราบ ร่วมให้การสนับสนุนกิจกรรมพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย Covi.. [2021-09-16 ]  ประมงอำเภอวารินชำราบ ร่วมกับคณะกรรมการแหล่งน้ำ ติดตามการเจริญเติบโตขอ.. [2021-09-16 ] ประมงอำเภอเดชอุดมร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานีและคาราวานสินค้.. [2021-09-16 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอสิรินธร ลงพื้นที่ ต.โนนกลางและต.หนองไฮ อ.สำโรง รับคำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  พร้อมตรวจสอบบ่อปลาของเกษตรกรที่ยื่นคำขอ จำนวน 12 ราย 

 เผยเเพร่: 2021-09-16  |  อ่าน: 211 ครั้ง

 

วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 นางสุภาพร  วัฒนสิทธิ์ ประมงอำเภอสิรินธร ลงพื้นที่ ต.โนนกลางและต.หนองไฮ อ.สำโรง รับคำขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  พร้อมตรวจสอบบ่อปลาของเกษตรกรที่ยื่นคำขอ จำนวน 12 ราย และตรวจเยี่ยมติดตามฟาร์มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ประจำปี 2564  ณ บ้านห่องแดง ม.2 ต.โนนกลาง อ.สำโรง จำนวน 4 ราย ซึ่งเกษตรกรได้รับมอบปัจจัยการผลิตเป็นปลายี่สก ได้อนุบาลไว้ในกระชัง ปลาแข็งแรงดี มีตายประมาณร้อยละ 10 ช่วง 2-3 วันแรกที่ปล่อย