ประมงอำเภอตระการพืชผล พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานีส่งมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรจำนวน 30 ราย โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในนาข้าวอินทรีย์ งบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ปีงบประมาณ 2564

ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลผผลิตสัตว์น้ำตามโครงการศู.. [2021-08-03 ] การประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการฝึกอบรม หลักสูตร การขับเคลื่อนภาคกา.. [2021-08-03 ] ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์ดูแลโควิดชุมชน (Commun.. [2021-08-03 ] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ร่วมหัวหน้าส่วนราชการเปิดกิจกรรมตลาดเกษตรสีเขี.. [2021-08-03 ] ประมงอำเภอโขงเจียมร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯและหัวน้าส.. [2021-08-03 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอสว่าง.. [2021-08-03 ] ประมงอำเภอเขมราฐ เข้าร่วมประชุม ประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้ง.. [2021-08-03 ] โครงการ”ครัวเรือนพ้นจนคนอุบลไม่มิ้งใครไว้ข้างหลัง”(ครัวเรือนพ้นจนคนเขื.. [2021-08-03 ] ระมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรศูนย.. [2021-08-03 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรศูน.. [2021-08-03 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอตระการพืชผล พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานีส่งมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรจำนวน 30 ราย โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในนาข้าวอินทรีย์ งบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ปีงบประมาณ 2564 

 เผยเเพร่: 2021-08-03  |  อ่าน: 106 ครั้ง

 

วันนี้  22 มิถุนายน 2564  เวลา 09.00 น. นางสาวหรรษา  ชิตกุล ประมงอำเภอตระการพืชผล พร้อมด้วยนายบัญชา  ไกยสิทธิ์ นักวิชาการประมง สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานีส่งมอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรจำนวน 30 ราย โครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลาในนาข้าวอินทรีย์ งบกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ปีงบประมาณ 2564 ตำบลเกษมอำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 
มอบปัจจัยการผลิตดังนี้
1.รำข้าวอินทรีย์ จำนวน 1 กระสอบ/ราย
2.ปลาตะเพียนขาว 1,300 ตัว/ราย