ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่แปลงศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศูนย์เครือข่ายด้านการประมง ปีพ.ศ. 2564 รายนางสายชล หัสโน (สวนสารพัดนึก) ม.7 ต.นาเรือง อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี

ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลผผลิตสัตว์น้ำตามโครงการศู.. [2021-08-03 ] การประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการฝึกอบรม หลักสูตร การขับเคลื่อนภาคกา.. [2021-08-03 ] ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์ดูแลโควิดชุมชน (Commun.. [2021-08-03 ] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ร่วมหัวหน้าส่วนราชการเปิดกิจกรรมตลาดเกษตรสีเขี.. [2021-08-03 ] ประมงอำเภอโขงเจียมร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯและหัวน้าส.. [2021-08-03 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอสว่าง.. [2021-08-03 ] ประมงอำเภอเขมราฐ เข้าร่วมประชุม ประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้ง.. [2021-08-03 ] โครงการ”ครัวเรือนพ้นจนคนอุบลไม่มิ้งใครไว้ข้างหลัง”(ครัวเรือนพ้นจนคนเขื.. [2021-08-03 ] ระมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรศูนย.. [2021-08-03 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรศูน.. [2021-08-03 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่แปลงศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศูนย์เครือข่ายด้านการประมง ปีพ.ศ. 2564 รายนางสายชล หัสโน (สวนสารพัดนึก) ม.7 ต.นาเรือง อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี 

 เผยเเพร่: 2021-08-03  |  อ่าน: 166 ครั้ง

 

  วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวบุญเลี้ยง ทองหุล ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่แปลงศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ศูนย์เครือข่ายด้านการประมง ปีพ.ศ. 2564 รายนางสายชล หัสโน (สวนสารพัดนึก) ม.7 ต.นาเรือง อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี
     เพื่อเยี่ยมเยียน ติดตามให้คำแนะนำการดำเนินกิจกรรมด้านการประมงในศูนย์เรียนรู้ฯ 
     พบว่าการดำเนินกิจกรรมการเลี้ยงปลาดุก ปลาเขียวมรกต ปลาหมอ ปลาตะเพียน ปลานิล และหอยขมในบ่อดิน จำนวน 6 บ่อ  เป็นไปด้วยดี ไม่มีปัญหาในการเลี้ยง และมีรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตสัตว์น้ำ ปีละประมาณ 18,000 บาท ซึ่งปัจจุบันได้มีการปรับปรุงแปลงเนื้อที่ 3 ไร่ เข้าร่วมโครงการโคกหนองนาโมเดล