เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธาน ร่วมกิจกรรมหิ้วตระกร้า ใส่ผ้ากาบบัว ตักบาตรทุ่งศรีเมืองทุกวันอาทิตย์ ณ ทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลผผลิตสัตว์น้ำตามโครงการศู.. [2021-08-03 ] การประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการฝึกอบรม หลักสูตร การขับเคลื่อนภาคกา.. [2021-08-03 ] ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์ดูแลโควิดชุมชน (Commun.. [2021-08-03 ] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ร่วมหัวหน้าส่วนราชการเปิดกิจกรรมตลาดเกษตรสีเขี.. [2021-08-03 ] ประมงอำเภอโขงเจียมร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯและหัวน้าส.. [2021-08-03 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอสว่าง.. [2021-08-03 ] ประมงอำเภอเขมราฐ เข้าร่วมประชุม ประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้ง.. [2021-08-03 ] โครงการ”ครัวเรือนพ้นจนคนอุบลไม่มิ้งใครไว้ข้างหลัง”(ครัวเรือนพ้นจนคนเขื.. [2021-08-03 ] ระมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรศูนย.. [2021-08-03 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรศูน.. [2021-08-03 ]
อ่านทั้งหมด 

เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธาน ร่วมกิจกรรมหิ้วตระกร้า ใส่ผ้ากาบบัว ตักบาตรทุ่งศรีเมืองทุกวันอาทิตย์ ณ ทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

 เผยเเพร่: 2021-08-03  |  อ่าน: 172 ครั้ง

 

วันที่ 20 มิถุนายน 2564 เวลา 06.00 น. นางเพชรรัตน์ สมเสนาะ หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ พร้อมด้วยนางอัจฉราภรณ์ อมรสิน เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน และนายลำพอง ตาทอง พนักงานพัสดุ ส.3  ร่วมกิจกรรมหิ้วตระกร้า ใส่ผ้ากาบบัว ตักบาตรทุ่งศรีเมืองทุกวันอาทิตย์ โดยหน่วยงานราชการและประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรม และมีนายเกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมตักบาตรและเป็นประธานในครั้งนี้ด้วย