การรับการสนับสนุนพันธุ์ปลาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี เพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลผผลิตสัตว์น้ำตามโครงการศู.. [2021-08-03 ] การประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการฝึกอบรม หลักสูตร การขับเคลื่อนภาคกา.. [2021-08-03 ] ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์ดูแลโควิดชุมชน (Commun.. [2021-08-03 ] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ร่วมหัวหน้าส่วนราชการเปิดกิจกรรมตลาดเกษตรสีเขี.. [2021-08-03 ] ประมงอำเภอโขงเจียมร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯและหัวน้าส.. [2021-08-03 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอสว่าง.. [2021-08-03 ] ประมงอำเภอเขมราฐ เข้าร่วมประชุม ประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้ง.. [2021-08-03 ] โครงการ”ครัวเรือนพ้นจนคนอุบลไม่มิ้งใครไว้ข้างหลัง”(ครัวเรือนพ้นจนคนเขื.. [2021-08-03 ] ระมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรศูนย.. [2021-08-03 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรศูน.. [2021-08-03 ]
อ่านทั้งหมด 

การรับการสนับสนุนพันธุ์ปลาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี เพื่อปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี  

 เผยเเพร่: 2021-08-03  |  อ่าน: 143 ครั้ง

 

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 นางสาวกานต์รวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร มอบหมายให้ นางสาวสาลินี วงษุณา อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านคันไร่ใต้ รับมอบพันธุ์สัตว์น้ำจากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี (อ.ดอนมดแดง) ดังนี้
         1) รับมอบพันธุ์ปลาไส้ตันตาขาว ขนาด 2-3 ซม. จำนวน 20,000 ตัว โครงการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำประจำถิ่น และสัตว์น้ำหายากใกล้สูญพันธุ์ เพื่อปล่อยลงห้วยบ้าน (แม่น้ำมูล)  เขตพื้นที่ หมู่ 9 ต.คันไร่ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
         2) รับมอบพันธุ์ตะเพียน ขนาด 3-5  ซม. จำนวน 7500 ตัวเพื่อปล่อยลงแหล่งน้ำสาธาระณะชุมชน หมู่ 9 ต.คันไร่          อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี