เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ดำเนินการตรวจสอบการรับ-ส่งงานและทรัพย์สินของทางราชการ ของประมงอำเภอศรีเมืองใหม่ ณ ที่ว่าการอำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลผผลิตสัตว์น้ำตามโครงการศู.. [2021-08-03 ] การประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการฝึกอบรม หลักสูตร การขับเคลื่อนภาคกา.. [2021-08-03 ] ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์ดูแลโควิดชุมชน (Commun.. [2021-08-03 ] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ร่วมหัวหน้าส่วนราชการเปิดกิจกรรมตลาดเกษตรสีเขี.. [2021-08-03 ] ประมงอำเภอโขงเจียมร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯและหัวน้าส.. [2021-08-03 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอสว่าง.. [2021-08-03 ] ประมงอำเภอเขมราฐ เข้าร่วมประชุม ประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้ง.. [2021-08-03 ] โครงการ”ครัวเรือนพ้นจนคนอุบลไม่มิ้งใครไว้ข้างหลัง”(ครัวเรือนพ้นจนคนเขื.. [2021-08-03 ] ระมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรศูนย.. [2021-08-03 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรศูน.. [2021-08-03 ]
อ่านทั้งหมด 

เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ดำเนินการตรวจสอบการรับ-ส่งงานและทรัพย์สินของทางราชการ ของประมงอำเภอศรีเมืองใหม่ ณ ที่ว่าการอำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 

 เผยเเพร่: 2021-08-03  |  อ่าน: 194 ครั้ง

 

วันนี้ 18 มิถุนายน 2564 นางสาวนิภาพร ทองแปลง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และนายลำพอง  ตาทอง พนักงานพัสดุ ส.3 ได้รับมอบหมายจากประมงจังหวัด ให้ทำการตรวจสอบการรับ-ส่งงานและทรัพย์สินของทางราชการ ของประมงอำเภอศรีเมืองใหม่ ณ ที่ว่าการอำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี