ประมงอำเภอสิรินธร ลงพื้นตรวจติดตามการดำเนินงานศพก.เครือข่ายด้านประมงรายนายฉลอง ทองพิมพ์ หมู่ 4 ต.ฝางคำ อ.สิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลผผลิตสัตว์น้ำตามโครงการศู.. [2021-08-03 ] การประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการฝึกอบรม หลักสูตร การขับเคลื่อนภาคกา.. [2021-08-03 ] ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์ดูแลโควิดชุมชน (Commun.. [2021-08-03 ] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ร่วมหัวหน้าส่วนราชการเปิดกิจกรรมตลาดเกษตรสีเขี.. [2021-08-03 ] ประมงอำเภอโขงเจียมร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯและหัวน้าส.. [2021-08-03 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอสว่าง.. [2021-08-03 ] ประมงอำเภอเขมราฐ เข้าร่วมประชุม ประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้ง.. [2021-08-03 ] โครงการ”ครัวเรือนพ้นจนคนอุบลไม่มิ้งใครไว้ข้างหลัง”(ครัวเรือนพ้นจนคนเขื.. [2021-08-03 ] ระมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรศูนย.. [2021-08-03 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรศูน.. [2021-08-03 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอสิรินธร ลงพื้นตรวจติดตามการดำเนินงานศพก.เครือข่ายด้านประมงรายนายฉลอง ทองพิมพ์ หมู่ 4 ต.ฝางคำ อ.สิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 

 เผยเเพร่: 2021-08-03  |  อ่าน: 150 ครั้ง

 

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 นางสาวกานต์รวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร ลงพื้นตรวจติดตามการดำเนินงานศพก.เครือข่ายด้านประมงรายนายฉลอง ทองพิมพ์  ซึ่งได้ดำเนินการเลี้ยงปลานิลในบ่อดิน 1 บ่อๆละ3,000 ตัว, ปลาตะเพียนในบ่อดิน 2 บ่อๆละ2,000 ตัว, เลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์จำนวน 4 บ่อๆละ 100 ตัว, และเลี้ยงกุ้งฝอยในกระชังขนาด 2×2 เมตร จำนวน 3 กระชังจับกุ้งฝอยจำหน่ายสัปดาห์ละ 2-3 กก.ๆละ 200 บาท ทั้งนี้ได้มอบใบรับรองมาตรฐานสัตว์น้ำขั้นปลอดภัย ณ ศพก.เครือข่ายด้านประมง  หมู่ 4 ต.ฝางคำ อ.สิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี