ประมงอำเภอม่วงสามสิบ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการจำหน่ายสัตว์สินค้าสัตว์น้ำ ณ ตลาดกกยาง กม.28 ต.โพนแพง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลผผลิตสัตว์น้ำตามโครงการศู.. [2021-08-03 ] การประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการฝึกอบรม หลักสูตร การขับเคลื่อนภาคกา.. [2021-08-03 ] ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์ดูแลโควิดชุมชน (Commun.. [2021-08-03 ] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ร่วมหัวหน้าส่วนราชการเปิดกิจกรรมตลาดเกษตรสีเขี.. [2021-08-03 ] ประมงอำเภอโขงเจียมร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯและหัวน้าส.. [2021-08-03 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอสว่าง.. [2021-08-03 ] ประมงอำเภอเขมราฐ เข้าร่วมประชุม ประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้ง.. [2021-08-03 ] โครงการ”ครัวเรือนพ้นจนคนอุบลไม่มิ้งใครไว้ข้างหลัง”(ครัวเรือนพ้นจนคนเขื.. [2021-08-03 ] ระมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรศูนย.. [2021-08-03 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรศูน.. [2021-08-03 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอม่วงสามสิบ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการจำหน่ายสัตว์สินค้าสัตว์น้ำ ณ ตลาดกกยาง กม.28 ต.โพนแพง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี  

 เผยเเพร่: 2021-08-03  |  อ่าน: 168 ครั้ง

 

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 นายธงชัย  ชาตำแย ประมงอำเภอม่วงสามสิบ ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลการจำหน่ายสัตว์สินค้าสัตว์น้ำ ณ ตลาดกกยาง กม.28 ต.โพนแพง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี จาการสอบถามผู้ค้า จำนวน 2 ราย แจ้งว่าปริมาณการจำหน่ายลดลงกว่า ร้อยละ 50 ผลเนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา 2019 แต่ในเดือนมิถุนายนปริมาณการจำหน่ายได้ปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากผู้บริโภคได้หันมาบริโภคสินค้าสัตว์น้ำเพิ่มขึ้นเนื่องจากเกิดโรคระบาดในโค และสุกร