ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่ร่วมกับ อำเภอสว่างวีระวงศ์ หน่วยงานราชการ สถานศึกษา ต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อร่วมกันปฏิบัติงานโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

ประมงอำเภอวารินชำราบ ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลผผลิตสัตว์น้ำตามโครงการศู.. [2021-08-03 ] การประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการฝึกอบรม หลักสูตร การขับเคลื่อนภาคกา.. [2021-08-03 ] ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศูนย์ดูแลโควิดชุมชน (Commun.. [2021-08-03 ] ประมงอำเภอพิบูลมังสาหาร ร่วมหัวหน้าส่วนราชการเปิดกิจกรรมตลาดเกษตรสีเขี.. [2021-08-03 ] ประมงอำเภอโขงเจียมร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯและหัวน้าส.. [2021-08-03 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอสว่าง.. [2021-08-03 ] ประมงอำเภอเขมราฐ เข้าร่วมประชุม ประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้ง.. [2021-08-03 ] โครงการ”ครัวเรือนพ้นจนคนอุบลไม่มิ้งใครไว้ข้างหลัง”(ครัวเรือนพ้นจนคนเขื.. [2021-08-03 ] ระมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรศูนย.. [2021-08-03 ] ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรศูน.. [2021-08-03 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่ร่วมกับ อำเภอสว่างวีระวงศ์ หน่วยงานราชการ สถานศึกษา ต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อร่วมกันปฏิบัติงานโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี 

 เผยเเพร่: 2021-08-03  |  อ่าน: 162 ครั้ง

 

 วันที่ 18 มิถุนายน 2564 นางสาวบุญเลี้ยง ทองหุล ประมงอำเภอสว่างวีระวงศ์ ลงพื้นที่ร่วมกับ อำเภอสว่างวีระวงศ์ หน่วยงานราชการ สถานศึกษา ต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอสว่างวีระวงศ์ ณ สำนักสงฆ์วัดโนนเจริญ ม.9 ต.บุ่งมะแลง อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี  
     เพื่อร่วมกันปฏิบัติงานโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
     โดยมีนายธนัท ชายทวีป นายอำเภอสว่างวีระวงศ์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ  
     ซึ่งในวันนี้ ประมงอำเภอได้ร่วมรับฟังข่าวสารของหน่วยงานต่างๆ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการประมง ดังนี้
     1. รณรงค์ให้เกษตรกรที่มีบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่มาดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทบ.1
     2. รณรงค์ให้ชาวประมงที่จับสัตว์น้ำในแหล่งน้ำสาธารณะมาดำเนินการขึ้นทะเบียนชาวประมง ทบ.3
     3. แจ้งแผนเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงอุทกภัย ปี 2564 (ด้านการประมง)
     4. ประชาสัมพันธ์พื้นที่ และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำการประมง และเงื่อนไขในการทำการประมงพ.ศ. 2564
    5. รับฟัง ให้คำแนะนำ คำปรึกษาแก่เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชาวประมง พร้อมทั้งแจกเอกสารเพยแผร่ด้านการประมง