ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมเป็นเกียรติและต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   จังหวัดอุบลราชธานี

ประมงอำเภอม่วงสามสิบ ได้ปฏิบัติราชการภายในพื้นที่อำเภอม่วงสามสิบ จังห.. [2021-07-30 ] ประมงอำเภอเขื่องใน ลงพื้นที่บ้านทุ่งสำราญ ม.13 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลร.. [2021-07-30 ] การร่วมบูรณางานกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี ในการสำ.. [2021-07-30 ] ประมงอำเภอตระการพืชผล ผู้รับผิดชอบงานอำเภอดอนมดแดง เข้าร่วมบูรณาการโคร.. [2021-07-30 ] ประมงอำเภอโขงเจียม ลงพื้นที่ตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำ ให้คำแนะนำการเล.. [2021-07-30 ] การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (.. [2021-07-30 ] การลงพื้นที่ตรวจควบคุมการทำการประมง ในช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วงวางไข่.. [2021-07-30 ]  ประมงอำเภอน้ำยืน ออกตรวจเยี่ยม และรับคำขอขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว.. [2021-07-30 ] ประมงอำเภอเขมราฐ ออกปฎิบัติงานติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการศูนย์เรีย.. [2021-07-30 ] ประมงอำเภอสิรินธร ให้บริการเกษตรกรรับคำขอรับโอนใบอนุญาตให้ทำการเพาะเล.. [2021-07-30 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมเป็นเกียรติและต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   จังหวัดอุบลราชธานี 

 เผยเเพร่: 2021-07-30  |  อ่าน: 128 ครั้ง

 

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 นางสาวกานตรวี รักผล ประมงอำเภอสิรินธร ร่วมเป็นเกียรติและต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   จังหวัดอุบลราชธานี
          นำโดยนายคมกริช ชินชนะ พัฒนาการอุบลราชธานี ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานฯ นายอภัย วุฒิโสภากร นายอำเภอสิรินธร หัวหน้าส่วนราชการ พัฒนาการอำเภอโซน 4 เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชน ผู้นำองค์กรชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ปลัด อบต.คำเขื่อนแก้ว  และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ ร่วมต้อนรับคณะนางทรงลักษณ์ วรภัย ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ประธานคณะกรรมการฯ  เขตตรวจราชการกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2  พร้อมด้วยนายวิลาศ บุญโต ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี นายจักรพงศ์ การีชุม ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อดำเนินการคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการดีเด่น กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   จังหวัดอุบลราชธานี นางสาวญาดาภา หอมหวล พัฒนาการอำเภอสิรินธร และนางสาวกาญจน์ กุมแก้ว นักวิชาการการเงินและบัญชี  เป็นผู้เข้ารับการตรวจประเมินการคัดเลือกในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี