ประมงจังหวัดอุบลราชธานี และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)  ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

ประมงอำเภอม่วงสามสิบ ได้ปฏิบัติราชการภายในพื้นที่อำเภอม่วงสามสิบ จังห.. [2021-07-30 ] ประมงอำเภอเขื่องใน ลงพื้นที่บ้านทุ่งสำราญ ม.13 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลร.. [2021-07-30 ] การร่วมบูรณางานกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี ในการสำ.. [2021-07-30 ] ประมงอำเภอตระการพืชผล ผู้รับผิดชอบงานอำเภอดอนมดแดง เข้าร่วมบูรณาการโคร.. [2021-07-30 ] ประมงอำเภอโขงเจียม ลงพื้นที่ตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำ ให้คำแนะนำการเล.. [2021-07-30 ] การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (.. [2021-07-30 ] การลงพื้นที่ตรวจควบคุมการทำการประมง ในช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วงวางไข่.. [2021-07-30 ]  ประมงอำเภอน้ำยืน ออกตรวจเยี่ยม และรับคำขอขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว.. [2021-07-30 ] ประมงอำเภอเขมราฐ ออกปฎิบัติงานติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการศูนย์เรีย.. [2021-07-30 ] ประมงอำเภอสิรินธร ให้บริการเกษตรกรรับคำขอรับโอนใบอนุญาตให้ทำการเพาะเล.. [2021-07-30 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงจังหวัดอุบลราชธานี และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมงประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)  ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี 

 เผยเเพร่: 2021-07-30  |  อ่าน: 62 ครั้ง

 

สำนักงานประมงจังหวัดอุบลราชธานี
 ในวันที่ 16-17 มิถุนายน 2564 
นายศุภกิตติ์ ใสกระจ่าง ประมงจังหวัดอุบลราชธานี และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วยนางสาวพิทยารัตน์ สุวะมาตย์ ประมงอำเภอน้ำยืน ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพเด็กและเยาวชน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)  ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้
    วันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564
1.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาเอ็ม ตำบลตาเกา อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี
2.ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองบัวพัฒนา ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
    วันพฤหัสบดี ที่ 17 มิถุนายน 2564
1.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าแสนคูณ ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี 
2.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคำสะอาด ตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี
      โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมหน่วยงานราชการทั้งในระดับจังหวัดและระดับอำเภอ เฝ้ารับเสด็จฯทั้งนี้ ในส่วนของโครงการเกษตรและอาหารกลางวัน (กิจกรรมด้านประมง) ได้ดำเนินงานสนองพระราชดำริ ได้ตามเป้าหมาย