ประมงอำเภอเขื่องใน และผู้นำชุมชนในพื้นที่ได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลา จำนวน 150 ถุง จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี

ประมงอำเภอม่วงสามสิบ ได้ปฏิบัติราชการภายในพื้นที่อำเภอม่วงสามสิบ จังห.. [2021-07-30 ] ประมงอำเภอเขื่องใน ลงพื้นที่บ้านทุ่งสำราญ ม.13 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลร.. [2021-07-30 ] การร่วมบูรณางานกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี ในการสำ.. [2021-07-30 ] ประมงอำเภอตระการพืชผล ผู้รับผิดชอบงานอำเภอดอนมดแดง เข้าร่วมบูรณาการโคร.. [2021-07-30 ] ประมงอำเภอโขงเจียม ลงพื้นที่ตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำ ให้คำแนะนำการเล.. [2021-07-30 ] การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (.. [2021-07-30 ] การลงพื้นที่ตรวจควบคุมการทำการประมง ในช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วงวางไข่.. [2021-07-30 ]  ประมงอำเภอน้ำยืน ออกตรวจเยี่ยม และรับคำขอขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว.. [2021-07-30 ] ประมงอำเภอเขมราฐ ออกปฎิบัติงานติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการศูนย์เรีย.. [2021-07-30 ] ประมงอำเภอสิรินธร ให้บริการเกษตรกรรับคำขอรับโอนใบอนุญาตให้ทำการเพาะเล.. [2021-07-30 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอเขื่องใน และผู้นำชุมชนในพื้นที่ได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลา จำนวน 150 ถุง จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี 

 เผยเเพร่: 2021-07-30  |  อ่าน: 56 ครั้ง

 

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 นายวิทยา โกษาผล ประมงอำเภอเขื่องใน และผู้นำชุมชนในพื้นที่ได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลา จำนวน 150 ถุง จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุบลราชธานี และจัดสรรให้ผู้นำชุมชนนพันธ์ปลาไปปล่อยในแหล่งน้ำขุมชน ทั้งหมด 10 แหล่งน้ำ 5 ตำบล 2 อำเภอ