พิธีเปิด และบูรณางานออกหน่วยบริการเคลื่อนที่เนื่องในงาน "วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มฤดูการผลิตใหม่” ณ ศพก.เครือข่ายด้านเกษตร ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ประมงอำเภอม่วงสามสิบ ได้ปฏิบัติราชการภายในพื้นที่อำเภอม่วงสามสิบ จังห.. [2021-07-30 ] ประมงอำเภอเขื่องใน ลงพื้นที่บ้านทุ่งสำราญ ม.13 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลร.. [2021-07-30 ] การร่วมบูรณางานกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี ในการสำ.. [2021-07-30 ] ประมงอำเภอตระการพืชผล ผู้รับผิดชอบงานอำเภอดอนมดแดง เข้าร่วมบูรณาการโคร.. [2021-07-30 ] ประมงอำเภอโขงเจียม ลงพื้นที่ตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำ ให้คำแนะนำการเล.. [2021-07-30 ] การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (.. [2021-07-30 ] การลงพื้นที่ตรวจควบคุมการทำการประมง ในช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วงวางไข่.. [2021-07-30 ]  ประมงอำเภอน้ำยืน ออกตรวจเยี่ยม และรับคำขอขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว.. [2021-07-30 ] ประมงอำเภอเขมราฐ ออกปฎิบัติงานติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการศูนย์เรีย.. [2021-07-30 ] ประมงอำเภอสิรินธร ให้บริการเกษตรกรรับคำขอรับโอนใบอนุญาตให้ทำการเพาะเล.. [2021-07-30 ]
อ่านทั้งหมด 

พิธีเปิด และบูรณางานออกหน่วยบริการเคลื่อนที่เนื่องในงาน "วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มฤดูการผลิตใหม่” ณ ศพก.เครือข่ายด้านเกษตร ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

 เผยเเพร่: 2021-07-30  |  อ่าน: 115 ครั้ง

 

วันนี้ (17 มิถุนายน 2564) หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง มอบหมายนางสาวศิริรัตน์ อุทัยวัฒน์ เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน และว่าที่ ร.ต. วุฒิชาติ เชื้อชม เจ้าพนักงานประมง ร่วมพิธีเปิด และบูรณางานออกหน่วยบริการเคลื่อนที่เนื่องในงาน "วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มฤดูการผลิตใหม่” ณ ศพก.เครือข่ายด้านเกษตร ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยการจัดงานในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้แบบเห็นของจริง” ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้รับทราบเทคโนโลยีการผลิตใหม่ ๆ ช่องทางการตลาด แหล่งข้อมูล การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนเอง ตลอดจนการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กับเจ้าหน้าที่ และเกษตรกรด้วยกันเอง ซึ่งในวันนี้ได้รับเกียรติจากนายสมชัย บูรณะ นายอำเภอวารินชำราบ เป็นประธาน