ประมงอำเภอโพธิ์ไทร มอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรกรรมยั่งยืน (กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่ด้านประมง) ปี 2564

ประมงอำเภอม่วงสามสิบ ได้ปฏิบัติราชการภายในพื้นที่อำเภอม่วงสามสิบ จังห.. [2021-07-30 ] ประมงอำเภอเขื่องใน ลงพื้นที่บ้านทุ่งสำราญ ม.13 ต.ไร่น้อย อ.เมืองอุบลร.. [2021-07-30 ] การร่วมบูรณางานกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี ในการสำ.. [2021-07-30 ] ประมงอำเภอตระการพืชผล ผู้รับผิดชอบงานอำเภอดอนมดแดง เข้าร่วมบูรณาการโคร.. [2021-07-30 ] ประมงอำเภอโขงเจียม ลงพื้นที่ตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำ ให้คำแนะนำการเล.. [2021-07-30 ] การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (.. [2021-07-30 ] การลงพื้นที่ตรวจควบคุมการทำการประมง ในช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วงวางไข่.. [2021-07-30 ]  ประมงอำเภอน้ำยืน ออกตรวจเยี่ยม และรับคำขอขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว.. [2021-07-30 ] ประมงอำเภอเขมราฐ ออกปฎิบัติงานติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการศูนย์เรีย.. [2021-07-30 ] ประมงอำเภอสิรินธร ให้บริการเกษตรกรรับคำขอรับโอนใบอนุญาตให้ทำการเพาะเล.. [2021-07-30 ]
อ่านทั้งหมด 

ประมงอำเภอโพธิ์ไทร มอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรกรรมยั่งยืน (กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่ด้านประมง) ปี 2564 

 เผยเเพร่: 2021-07-30  |  อ่าน: 80 ครั้ง

 

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 น.ส.ปวริศา  บุตรนามท้าว ประมงอำเภอโพธิ์ไทร มอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรกรรมยั่งยืน (กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่ด้านประมง) ปี 2564 จำนวน 20 ราย โดยสนับสนุนปัจจัยการผลิตดังนี้
- พันธุ์ปลาตะเพียน 2,000 ตัว/ราย 
- อาหารปลากินพืช จำนวน 22 กระสอบ
ณ สำนักงานประมงอำเภอโพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี